Проект – № DTP327 „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA (Creative industries for new urban economies in the Danube region)

Финансиране – Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г.; приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“; специфична цел 1.1. „Подобряване на рамковите условия за иновации“

Обща стойност – 2 249 073.50 евро, от които:

 • 1 911 712.48 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 337 361.02 евро – национално и регионално съфинансиране (15%)

Бюджет за Община Габрово – 115 750.00 евро, от които:

 • 98 387.50 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 17 362.50 евро – национално съфинансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (15%)

Продължителност на проекта – 30 месеца (1 юли 2020 г. – 31 декември 2022 г.)

Партньорство по проекта – CINEMA обхваща 22 регионални и общински администрации и институции от 8 европейски държави

Пълноправни партньори Търговска и индустриална камара на Словения (водещ партньор); Креативна индустрия Кошице – Словакия; Агенция за подкрепа на регионалното развитие в Кошице – Словакия; Медиен университет на Щутгарт – Германия; Корпорация за регионално икономическо развитие на Щутгарт – Германия; Агенция за регионално развитие на градския регион в Любляна – Словения; Агенция за развитие на западните райони – Румъния; Община Решица – Румъния; „Студио Комплект“, София – България; Агенция за развитие на бизнеса в Горна Австрия – Австрия; „CIMA Консултиране и управление“ ООД – Австрия; Община Габрово – България; Общинска администрация на Леьондинг – Австрия; Агенция за регионално развитие на Бачка – Сърбия; Общинска администрация на Сомбор – Сърбия; Агенция за развитие на Северния район – Молдова; Общинска администрация на Балци – Молдова.

Асоциирани партньори – Областна администрация Пловдив – България; Общинска администрация на Нови Сад – Сърбия; Община Камник – Словения; Регион за самоуправление Кошице – Словакия; Общинска администрация на Линц – Австрия.

Описание

Обновяването на градските райони, особено на централните части, е ключово предизвикателство за социално единство и конкурентоспособност в Дунавския регион. Много вътрешни градски райони са изоставени в резултат на индустриално преобразуване, промяна в навиците на потребителите, нарастване на населението в предградията и крайните квартали. Креативната индустрия е люлка за иновации и недооценено икономическо предимство, с висок потенциал да допринесе за съживяването на градските центрове и възстановяването на градските райони.

Обща цел

CINEMA ще подобри иновативните рамкови условия за креативни индустрии и градско възстановяване в Дунавския регион чрез развитието и тестването на иновативен модел, инструменти и услуги, които се основават на взаимно обогатяване и съвместни действия на креативните индустрии и градските икономически сектори (търговия на дребно и малък бизнес). CINEMA ще изгради капацитет и ще насърчи сътрудничеството на всички участници и заинтересовани страни за устойчиво подобряване на рамковите условия за иновации на креативните индустрии и градските икономики. Партньорството между общините, бизнеса (в лицето на организации, подкрепящи бизнеса, малки и средни предприятия), творците и неправителствените организации ще действа като двигател на политиките за подобряване на транснационалния диалог и сътрудничеството на институционално и политическо равнище.

Тематични направления

 1. Обновяване на празни или недобре използвани застроени площи;
 2. Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове;
 3. Създаване на центрове за подкрепа на креативните индустрии. 

Община Габрово участва във второто тематично направление с квартал „Шести участък“ – пилотна локация по проекта. Основната цел е да се създаде благоприятна среда за развитие на търговията на дребно и малкия бизнес в квартала. За разработването и обогатяването на района с нови търговски дейности и творчески инициативи се търси помощта на креативните индустрии.

Основни дейности

 • Разработване на три пътни карти (в тематичните направления) за подкрепа на нови и преструктурирането на стари градски икономики и преодоляване на екологичните и социалните предизвикателства в Дунавския регион при обновяването на изоставени сгради и обезлюдени градски центрове;
 • Разработване на инструменти за организациите, подкрепящи бизнеса, и инициаторите на политики, които да подобрят капацитета за иновации и взаимодействие между креативните индустрии и градските икономически сектори;
 • Тестване на предложените инструменти в четири пилотни локации (една от които – кв. „Шести участък“) и създаване на три центъра за подкрепа на креативните индустрии;
 • Изграждане на устойчива мрежа от ключови участници в градското развитие;
 • Подготовка на препоръки за транснационалните политики и изготвяне на осем местни плана за действие.

Резултати и положителни ефекти

 • Осигурена подкрепа за формиране на нови градски икономики и преструктуриране на съществуващите;
 • Внесен творчески дух и иновации в градските икономически сектори и съживена градска икономика;
 • Подобрен капацитет за иновации на креативните индустрии и градските икономически сектори с фокус върху: обновяване на празни или недобре използвани застроени площи; съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове; създаване на центрове за подкрепа на креативните индустрии;
 • Изграждане на мрежа в подкрепа на взаимното обогатяване на креативните индустрии и градските икономически сектори;
 • Подобрена конкурентоспособност на градовете в Дунавския регион.

Публикации

Проект за „Шести участък“ финалист за наградите „RegioStars“ на ЕК

Нова цветна стена засия в „Шести участък“

„Шести участък“ в международна конференция за градско възстановяване

Представители на творчески квартали за обновяването на историческите центрове: „Силата е в общността!“

Артистични рисунки украсиха „Шести участък“

Творческа работилница представи идеи за промяна и дизайн на обекти в „Шести участък“

„Капитал ГРАДОВЕ“ представя: „Потенциалът, който спи в габровския „Шести участък“

17–26 юни: 10 дни култура в „Шести участък“

Включете се в работилница за градски мебели в „Шести участък“

Нов сувенирен магазин в „Шести участък“

Кв. „Шести участък“ и дейностите за развитието му – интервю по радио „Бумеранг ФМ“

Представители на творчески квартали от страната споделиха идеи за „Шести участък“

Представят инициативите за развитие на „Шести участък“

Арх. Димка Пенчева за опазването на архитектурното наследство – интервю по радио „Бумеранг ФМ“

Габрово и София обновяват градски райони чрез бизнес и култура

Арх. Димка Пенчева: „С малки стъпки ще възродим „Шести участък“

Конкурс за наемане на обекти в кв. „Шести участък“ – интервю по радио „Бумеранг ФМ“

Имате малък бизнес? Наемете обект в кв. „Шести участък“!

Макет на „Шести участък“ отпреди век и половина допълва проекта „Мини Габрово“

„Шести участък“ във фокуса на старозагорските урбанистични дни

Търсят се обекти под наем в кв. „Шести участък“

Менторите на хакатона за „6-и участък“: „Идеите са приложими, заслужават да се развиват!“

„Ковачите“ заковаха победата в хакатона за „Шести участък“

Гласът на бизнеса: „Партньорство и гъвкави решения за „Шести участък“

Започна хакатонът за промяна на „Шести участък“

Трима ментори в хакатона за „Шести участък“

Включете се в хакатона за промяна на „Шести участък“

Партньори от Австрия по проект CINEMA посетиха „Шести участък“

„Шести участък“ става пилотен район в международния проект CINEMA

Връзки и контакти

Сайт на проекта

Информационна дипляна

YouTube канал на проекта

Фейсбук страница на проекта

„Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно-развойна дейност и иновации“ (IMPROVE) „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ (ESSPO)