1 май 2023

„Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ (Press Here)

Проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз
1 април 2023

„Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ (ESSPO)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.
7 януари 2023

„Патронажна грижа + в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
2 януари 2023

„Инвестиции за създаване на качествена образователна среда в ДГ „Дъга“ – база 2, с. Яворец“

Проект по програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища“ 2020-2022 г.
1 януари 2023

„Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA)

Проект по програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г.
29 ноември 2022

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“

Проект по програма „Красива България“
1 октомври 2022

„Осигуряване на „Топъл обяд“ в община Габрово 2021-2022 г.“

Проект по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
23 Септември 2022

Европейски механизъм за градско развитие (European City Facility)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
8 август 2022

„Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“ (iPlace)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.
1 юни 2022

„Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ (GPP-STREAM)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.
1 февруари 2022

„Споделяне на компетенции в областта на социално отговорните обществени поръчки“ (COSPRO)

Проект по програма на ЕК „КОСМЕ“ 2014–2020 г. за конкурентоспособност на малки и средни предприятия
1 януари 2022

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 3

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 януари 2022

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
27 ноември 2021

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Младост“ – първи етап

Проект по програма „Красива България“
3 Септември 2021

„Обновяване на футболен терен и открита лекоатлетическа писта в СК „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта