Заповед №2573/30.11.2022г. за сформиране на Комисия за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес
01.12.2022
Заповед №2573/30.11.2022г. 560 KB
Заповеди за отчуждаване на поземлени имоти в кв. Борово-Велчевци
24.11.2022
Заповед №2486/21.11.2022 г. 104 KB
Заповед №2487/21.11.2022 г. 99 KB
Заповед №2488/21.11.2022 г. 99 KB
Заповед №2489/21.11.2022 г. 98 KB
Заповед №2490/21.11.2022 г. 102 KB
Заповед №2491/21.11.2022 г. 98 KB
№2363 / 09.11.2022
Заповед №2363/08.11.2022 г. за дерегистрация по настоящ адрес 697 KB
№2253 / 31.10.2022
Заповед по чл.63, ал.2 от ЗМДТ 492 KB
№2022 / 03.10.2022
Заповед №2022/29.09.2022 г. за дерегистрация по настоящ адрес 445 KB
Заповед №1938/21.09.2022 г. на Кмета на Община Габрово за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес
№1938 / 22.09.2022
Заповед за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 445 KB
№1870 / 19.09.2022
Заповед №1870-13.09.2022 г. за свикване на Комисия по дерегистрация 518 KB
№1874 / 13.09.2022
Заповед №1874 от 13.09.2022 г. на Кмета на Община Габрово за отчуждаване на поземлени имоти 138 KB
№1759 / 29.08.2022
Заповед №1759/26.08.2022 година за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 431 KB
№1760 / 29.08.2022
Заповед №1760/26.08.2022 година за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 516 KB
№1744 / 25.08.2022
Заповед №1744/24.08.2022 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 442 KB
№1593 / 23.08.2022
Заповед №1593/09.08.2022 г. за сформиране на Комисия за дерегистрация 568 KB
№1712 / 23.08.2022
Заповед №1712/19.08.2022 г. за сформиране на Комисия за дерегистрация 561 KB
№1722 / 23.08.2022
Заповед №1722/22.08.2022 г. за сформиране на Комисия за дерегистрация 518 KB
№1182 / 21.06.2022
Заповед №1182/20.06.2022 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 490 KB
№907 / 18.05.2022
Заповед №907/17.05.2022 г. за дерегистрация по настоящ адрес 522 KB
№645 / 20.04.2022
Заповед №645/20.04.2022 г. за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 545 KB
№644 / 20.04.2022
Заповед №644/20.04.2022 г. за дерегистрация по постоянен адрес 434 KB
№604 / 18.04.2022
Заповед №604/14.04.2022 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 507 KB
№603 / 18.04.2022
Заповед №603/14.04.2022 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 431 KB
№132 / 01.02.2022
Заповед №132/26.01.2022 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 440 KB
№66 / 20.01.2022
Заповед №66/18.01.2022 година за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 522 KB
№60 / 18.01.2022
Заповед №60/17.01.2022 г. на Кмета на Община Габрово за отчуждаване 5.76 MB
№2723 / 29.10.2021
Заповед № 2723 по чл.63, ал. 2 от ЗМДТ на Кмета на Oбщина Габрово 13.17 MB
№2671 / 22.10.2021
Заповед №2671/21.10.2021 годи. за дерегистрация на студенти 782 KB
№2621 / 20.10.2021
Заповед №2621/15.10.2021 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 510 KB
№2472 / 01.10.2021
Заповед №2472/01.10.2021 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 505 KB
№2293 / 09.09.2021
Заповед №2293 от 09.09.2021 година за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 455 KB
№2292 / 09.09.2021
Заповед №2292 от 09.09.2021 година за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 512 KB
Заповед №2118/25.08.2021 г. на Кмета на Община Габрово за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес
№2118 / 25.08.2021
Заповед №2118/25.08.2021 г. на Кмета на Община Габрово 574 KB
№1739 / 14.07.2021
Заповед №1739/14.07.2021 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 422 KB
№1645 / 05.07.2021
Заповед №1645/05.07.2021 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 442 KB
№1437 / 22.06.2021
Заповед №1437/21.06.2021 г. на Кмета на Община Габрово за отчуждаване 1.41 MB
№1350 / 15.06.2021
Заповед №1350/15.06.2021 г. за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 490 KB
№1351 / 15.06.2021
Заповед №1351/15.06.2021 г. за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 453 KB
№1259 / 03.06.2021
Заповед №1259 от 03.06.2021 година за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 519 KB
Заповед №1260 от 03.06.2021 година за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес
№1260 / 03.06.2021
Заповед №1259 от 03.06.2021 година за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 505 KB
№865 / 05.05.2021
Заповед №865/05.05.2021 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 436 KB
№518 / 22.03.2021
Заповед №518/19.03.2021 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 435 KB
№398 / 02.03.2021
Заповед №398/01.03.2021 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 543 KB
№308 / 23.02.2021
Заповед №308/19.02.2021 г. на Кмета на Община Габрово за заличаване на настоящ адрес 410 KB
№307 / 23.02.2021
Заповед №307/19.02.2021 г. на Кмета на Община Габрово за заличаване на настоящ адрес 482 KB
№263 / 10.02.2021
Заповед №263/10.02.2021 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 433 KB
№2479 / 18.11.2020
Заповед №2479/18.11.2020 г. за заличаване на настоящ адрес на студенти 698 KB
№2287 / 30.10.2020
Заповед №2287/30.10.2020 за определяне на видовете услуги по смисъла на чл.62 от ЗМДТ 16.01 MB
№2234 / 23.10.2020
Заповед №2234/23.10-2020 за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 463 KB
№2072 / 05.10.2020
Заповед №2072/02.10.2020 год. за заличаване на настоящ адрес 453 KB
16.09.2020
Заповед режим на водоподаване за селата Камещица, Музга, Яворец и Драгановци 2.49 MB
Заповед №1900 от 04.09.2020 за режим на села
08.09.2020
Заповед №1900 от 04.09.2020 503 KB
Заповед №1764 от 19.08.2020, утвърждаваща режимно водоснабдяване на селата Прахали, Поповци, Гледаци, Чавеи, Мрахори, Златевци и Милковци, Лоза, Петровци и Армени
20.08.2020
Заповед №1764 от 19.08.2020 464 KB
№1582 / 05.08.2020
Заповед №1582/31.07.2020 г. за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 504 KB
№1518 / 22.07.2020
Заповед №1518/20.07.2020 г. за дерегистриране по постоянен и/или настоящ адрес 443 KB
№1473 / 16.07.2020
Заповед №1473/14.07.2020 г. за дерегистриране по постоянен и/или настоящ адрес 440 KB
№1474 / 16.07.2020
Заповед №1474/14.07.2020 г. за дерегистриране по постоянен и/или настоящ адрес 552 KB
№1284 / 22.06.2020
Заповед №1284/22.06.2020 г. за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес 440 KB
№431 / 09.03.2020
Заповед №431/09.03.2020 г. за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 427 KB
№336 / 05.03.2020
Заповед №336/26.02.2020 г. за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 449 KB
№337 / 05.03.2020
Заповед №337/26.02.2020 г. за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 440 KB
№284 / 19.02.2020
Заповед №284/19.02.2020 г. за дерегистриране по постоянен и/или настоящ адрес 448 KB
№2683 / 12.12.2019
Заповед №2683 по процедура за отчуждаване 5.56 MB
№2661 / 11.12.2019
Заповед №2661/11-12.2019 г. за дерегистриране по постоянен и/или настоящ адрес 509 KB
№2528 / 19.11.2019
Заповед за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес №2528/19.11.2019 г. 573 KB
Заповед №2171/16.10.2019 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес
№2171 / 28.10.2019
Заповед за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес №2171/16.10.2019 г. 440 KB
Заповед №2170/16.10.2019 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес
№2170 / 28.10.2019
Заповед №2170/16.10.2019 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 462 KB
№2169 / 28.10.2019
Заповед №2169/16.10.2019 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 457 KB
Заповед №1939/24.09.2019 г. за дерегистриране от постоянен/настоящ адрес
№1939 / 02.10.2019
Заповед №1939/24.09.2019 г. за дерегистриране 438 KB
Заповед №1940/24.09.2019 г. за дерегистриране по постоянен/настоящ адрес
№1940 / 02.10.2019
Заповед №1940/24.09.2019 г. за дерегистриране 521 KB
Заповед №1941/24.09.2019 г. за дерегистриране по постоянен/настоящ адрес
№1941 / 02.10.2019
Заповед №1941/24.09.2019 г. за дерегистриране 530 KB
Заповед №1693/27.08.2019 г. на Кмета на Община Габрово за дерегистрация по настоящ адрес
№1693 / 27.08.2019
Заповед №1693/27.08.2019 г. на Кмета на Община Габрово за дерегистрация по настоящ адрес
№1486 / 25.07.2019
Заповед за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес №1486/25.07.2019 г. 605 KB
№1487 / 25.07.2019
Заповед за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес №1487/25.07.2019 г. 515 KB
№1295 / 28.06.2019
Заповед за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес №1295/25.06.2019 г. 435 KB
№1197 / 19.06.2019
Заповед №1197/14.06.2019 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 508 KB
№1196 / 19.06.2019
Заповед №1196/2019 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 435 KB
№1198 / 19.06.2019
Заповед №1198/2019 г. за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 1.66 MB
№1194 / 19.06.2019
Заповед №1194/2019 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 488 KB
№1195 / 19.06.2019
Заповед №1195/2019 г. за дерегистрация по постоянен/настоящ адрес 486 KB
№994 / 28.05.2019
Заповед №994/23.05.20119 г. за дерегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 441 KB
№640 / 15.04.2019
Заповед №640/12.04.2019 г. за дерегистрация на постоянен/настоящ адрес 429 KB
№386 / 12.03.2019
Заповед №386/11.03.2019 г. за дерегистрация от постоянен/настоящ адрес 582 KB
№346 / 07.03.2019
Заповед №346/06.03.2019 г. за отрегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 479 KB
№2871 / 07.01.2019
Заповед №2871/21.12.2018 г. за отрегистрация по постоянен и/или настоящ адрес 515 KB
№2728 / 13.12.2018
Заповед за заличаване на постоянен и/или настоящ адрес 578 KB
Заповед №2311 от 23.11.2018 година за отрегистриране по постоянен и/или настоящ адрес
№2311 / 23.11.2018
Заповед №2311 от 23.11.2018 година за отрегистриране по постоянен адрес 542 KB
Заповед №2202 от 12.11.2018 година за отрегистриране по постоянен и/или настоящ адрес
№2202 / 12.11.2018
Заповед №2202 от 12.11.2018 година за отрегистриране по постоянен адрес 524 KB
№2110 / 31.10.2018
ЗАПОВЕД НА КМЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ 672 KB
№2032 / 26.10.2018
Заповед на Кмета на Община Габрово във връзка с отрегистрация по постоянен/настоящ адрес 578 KB
Заповед №2053 от 24.10.2018 година за отрегистриране по постоянен и/или настоящ адрес
№2053 / 24.10.2018
Заповед №2053 от 24.10.2018 година за отрегистриране по постоянен адрес 446 KB
Заповед №1714 от 13.09.2018 година за отрегистриране по постоянен и/или настоящ адрес
№1714 / 13.09.2018
Заповед №1714 от 13.09.2018 година за отрегистриране по постоянен адрес 595 KB
Заповед №1523 от 23.08.2018 година за отрегистриране по постоянен и/или настоящ адрес
№1523 / 23.08.2018
Заповед №1523 от 23.08.2018 година за отрегистриране по постоянен адрес 414 KB
Заповед №1524 от 23.08.2018 година за отрегистриране по постоянен и/или настоящ адрес
№1524 / 23.08.2018
Заповед №1524 от 23.08.2018 година за отрегистриране по постоянен адрес 423 KB
Заповед №1525 от 23.08.2018 година за отрегистриране по постоянен и/или настоящ адрес
№1525 / 23.08.2018
Заповед №1525 от 23.08.2018 година за отрегистриране по постоянен адрес 430 KB
Заповед №1425 от 2.08.2018 година за отрегистриране по постоянен и/или настоящ адрес
№1425 / 02.08.2018
Заповед №1425 от 2.08.2018 година за отрегистриране по постоянен адрес 405 KB
Заповед по чл.35, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
№498 / 30.03.2018
Заповед по чл.35, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придоби 241 KB
Приложение 1 2.57 MB
Приложение 2 2.57 MB
Приложение 3 2.57 MB
№1089 / 20.06.2017
Заповед за забрана на брането на липов цвят, чупенето и рязането на клони. 2.57 MB
№2199 / 31.10.2016
Заповед по чл.63 ал.2 от закона за местни данъци и такси за 2017г. 6.99 MB
№1370 / 06.07.2016
АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ ОБЩ ПЪТ МЕЧКОВИЦА-ПЪРТЕВЦИ-ГЕНОВЦИ ПРИ КМ 0+100 3.14 MB
№3060 / 22.12.2015
Заповед №3060/22.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово 461 KB
Заповед №2913/18.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово
№2913 / 18.12.2015
Заповед №2913/18.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово 530 KB
Заповед №2913/18.12.2015 год. на Кмета на Община Габрово - приложение 1 570 KB
№2144 / 30.10.2014
Заповед за отмяна на бедствено положение 53 KB
№2103 / 25.10.2014
Заповед за обявяване на бедствено положение 105 KB
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово
№1548 / 12.08.2014
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово 316 KB
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово - приложение 1 883 KB
№1413 / 31.07.2014
Заповед – ограничаване и ликвидиране на болестта „син език“ 1.58 MB
Заповед за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Габрово и необходимостта от пожарообезопасяване на обектите и населените места в Община Габрово през есенно-зимния /отоплителен/ сезон на 2013/2014
№2046 / 15.10.2013
Заповед за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Габровo 132 KB
Заповед на Кмета на Община Габрово относно организацията на пропускателния режим в административната сграда на Община Габрово
№2030 / 04.10.2013
Заповед относно организацията на пропускателния режим в административната сграда на Община Габрово 790 KB
№1989 / 03.10.2013
Забрана за лепене на афиши, некролози и съобщения 596 KB
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО ПРЕМИНАВАНЕТО НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С МАСА С ТОВАР ПО-ГОЛЯМА ОТ 5 ТОНА НА Р. ПАНИЧАРКА
№1910 / 25.09.2013
Заповед №1910/25.09.2013г. 57 KB
Заповед № 1134 / 20.06.13 г. за създаване на организация за провеждане на мероприятия в Община Габрово за намаляване на риска от пожар и недопускане на пожари в земеделските обекти, и складове за зърнени храни по време на подготовка на лятната кампания
№1134 / 20.06.2013
Заповед № 1134 / 20.06.13 г. 230 KB