Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


21 Септември 2021

„Дневен център за деца с увреждания“ - кв. Велчевци обявява процедура по подбор за длъжността специален педагог

20 Септември 2021

Резултат от проведено събеседване за длъжността рехабилитатор в социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

20 Септември 2021

Резултат от проведено събеседване за длъжността санитар в социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

20 Септември 2021

Община Габрово обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Информационни и комуникационни технологии“

17 Септември 2021

Детска градина "Първи юни" - Габрово обявява свободно работно място на длъжност помощник-възпитател

14 Септември 2021

„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

14 Септември 2021

„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност старша медицинска сестра в социалните  услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

14 Септември 2021

„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност санитар в социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

14 Септември 2021

 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра

14 Септември 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност САНИТАР по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 1

14 Септември 2021

Резултат от подбор по документи за длъжностите санитар и хигиенист ЦНСТДМУ "Мирни дни", по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“ (направление № 2)

13 Септември 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки и концесии“ /по заместване/

10 Септември 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“ – Община Габрово

10 Септември 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ – Община Габрово

10 Септември 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността началник-отдел «Образование, младежки дейности и спорт»

20 август 2021

Община Габрово обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“

20 август 2021

Община Габрово обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Управление на човешките ресурси"

20 август 2021

Община Габрово обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Образование, младежки дейности и спорт"

25 януари 2021

Стартира прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за лична помощ