Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


20 юли 2018

Община Габрово обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт (по заместване) в отдел "Правен"

19 юли 2018

 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци,  Община Габрово, набира кандидати за длъжността медицинска сестра

18 юли 2018

Детска ясла "Първи юни" обявява свободно работно място на длъжност медицинска сестра

16 юли 2018

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт в дирекция „Образование и социални дейности“

16 юли 2018

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност младши експерт в отдел „Административно обслужване, материално-техническо обезпечаване и отбранително-мобилизационна подготовка“

16 юли 2018

Управителният съвет (УС) на НАСО РБ обявява конкурс за длъжността „Изпълнителен директор на НАСО РБ”.

12 юли 2018

Резултат от проведен конкурс за длъжността експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център – Габрово

6 юли 2018

Свободно работно място на длъжност работник, поддръжка в МАИР "Боженци"

5 юли 2018

Резултати от проведено събеседване за длъжността социален работник в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

26 юни 2018

Резултати от първи етап на конкурс за експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център - Габрово

20 юни 2018

Конкурс за длъжността социален работник по проект "Приеми ме 2015" за община Дряново и община Трявна