Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


5 август 2020

Конкурс за длъжността главен вътрешен одитор в Звено „Вътрешен одит“

5 август 2020

Конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Информационни и комуникационни технологии“

3 август 2020

Конкурс за директор на детска ясла „Славейче”, гр. Габрово

3 август 2020

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Счетоводен“ – Община Габрово

3 август 2020

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“

31 юли 2020

Военно окръжие – Габрово набира кандидати за 8 вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски” - гр. Велико Търново

31 юли 2020

Община Габрово обявява конкурс за длъжността директор на детска градина "Радост"

30 юли 2020

Свободно работно място на длъжност детски учител в детска градина "Първи юни" 

29 юли 2020

Община Габрово обявява свободно работно място на длъжност екскурзовод-аниматор в ПЦ "Интерактивен музей на индустрията"

27 юли 2020

Свободно работно място на длъжност помощник-възпитател в детска градина "Дъга" - Габрово

27 юли 2020

Детска градина „Мики Маус“ - гр. Габрово обявява свободно работно място на длъжност счетоводител

23 юли 2020

Резултат от извършения на 14.07.2020 г. подбор за длъжността старши инспектор в Общински инспекторат, Община Габрово

22 юли 2020

Свободно работно място на длъжност детски учител в Детска градина "Мечо Пух" 

17 юли 2020

Община Габрово набира кандидати за длъжността медицинска сестра/медицински специалист в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ - гр. Габрово

16 юли 2020

Община Габрово обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“, дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност“

16 юли 2020

Община Габрово обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Счетоводен", дирекция "Финансово-счетоводна"

16 юли 2020

Свободно работно място на длъжност детски учител в Детска градина "Първи юни" 

16 юли 2020

Детска градина „Мики Маус" - гр. Габрово обявява свободно работно място на длъжност домакин-касиер (по заместване)

2 юли 2020

Военно окръжие-Габрово набира кандидати за вакантна длъжност - младши специалист по физическа подготовка и спорт

26 юни 2020

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР“ – ГАБРОВО