Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


30 юли 2021

Детска градина „Дъга" - Габрово обявява свободно работно място на длъжност помощник-възпитател

30 юли 2021

Детска градина „Дъга" - Габрово обявява свободно работно място на длъжност психолог

30 юли 2021

Детска градина „Дъга" - Габрово обявява свободно работно място за длъжност учител в детска градина

28 юли 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност санитар по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 1

28 юли 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност санитар в ЦНСТДМУ „Мирни дни“, по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“, направление № 2

28 юли 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност санитар в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – кв. Маркотея, по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 2

28 юли 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност хигиенист в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - кв. Велчевци, по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“, направление № 2

28 юли 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност хигиенист в ЦНСТДМУ "Мирни дни" - Габрово, по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“, направление № 2

28 юли 2021

Резултат от проведеното събеседване за длъжностите санитар и хигиенист по проект „Патронажна грижа + в община Габрово“ - направление № 2

27 юли 2021

Детска градина "Перуника" - Габрово обявява свободно работно място на длъжност помощник-възпитател

27 юли 2021

Детска градина "Перуника" - Габрово обявява свободни работни места на длъжност учител

27 юли 2021

 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра

27 юли 2021

Община Габрово набира кандидати за длъжността медицинска сестра/медицински специалист в Детска градина "Перуника“ (база № 1) - гр. Габрово

26 юли 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“ – Община Габрово

26 юли 2021

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността началник-отдел «Счетоводен»

20 юли 2021

Детска ясла "Славейче" - Габрово обявява свободно работно място за длъжността медицинска сестра

20 юли 2021

Списък на кандидатите за работа на длъжност главен експерт в отдел „Информационни и комуникационни технологии" – Община Габрово, допуснати до подбор

20 юли 2021

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността старши инспектор - контрол по управление на отпадъците в ОП “Регионално депо за неопасни отпадъци“

15 юли 2021

ЦНСТДМУ „Хризантема“ - Габрово набира кандидати за работа на длъжност социален работник

12 юли 2021

Списък на допуснатите до подбор кандидати за длъжността старши инспектор в Общински инспекторат - Община Габрово