Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


22 май 2019

Резултат от подбор по документи за длъжността екскурзовод-аниматор в ПЦ „Интерактивен музей на индустрията“ - гр. Габрово

15 май 2019

Свободно работно място на длъжност медицинска сестра в „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци

14 май 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност ръководител на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

13 май 2019

Свободно работно място за длъжност шофьор към ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци" - Габрово

9 май 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност изпълнител-чистач

30 април 2019

Община Габрово набира кандидати за длъжността директор на Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ - Габрово