Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


17 ноември 2017

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност социален работник

17 ноември 2017

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания набира кандидати за работа (по заместване) на длъжност медицинска сестра

16 ноември 2017

Обява за кандидати за работа на длъжност младши експерт улична/пътна инфраструктура в дирекция „Инфраструктура и екология“ в Община Габрово

16 ноември 2017

Обява за кандидати за работа на длъжност младши експерт високо строителство в дирекция „Инфраструктура и екология“ в Община Габрово

15 ноември 2017

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“

15 ноември 2017

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжността главен специалист /по заместване/ в отдел „Общинска собственост“ – Община Габрово

14 ноември 2017

Свободно работно място за медицинска сестра в яслена група в детска градина

14 ноември 2017

Свободно работно място за детски учител в детска градина „Мики Маус“

13 ноември 2017

Свободно работно място за главен експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие” при Община Габрово

13 ноември 2017

Свободно работно място за главен юрисконсулт в Община Габрово

13 ноември 2017

Свободно работно място за юрисконсулт в Община Габрово

10 ноември 2017

Резултати от подбор по документи за длъжността шофьор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

10 ноември 2017

Резултати от подбор по документи за длъжността психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

8 ноември 2017

Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества – Община Габрово набира кандидати за работа по заместване на длъжност старши специалист

8 ноември 2017

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжността старши експерт в дирекция „Инфраструктура и екология“ – Община Габрово

3 ноември 2017

Община Габрово набира кандидати за позиция „Експерт-танци“ по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

25 октомври 2017

Община Габрово търси охранители

25 октомври 2017

Община Габрово търси шофьор за работа в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

25 октомври 2017

Община Габрово търси психолог за работа в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

25 октомври 2017

Обява за прием на документи за заемане на длъжност: "Експерт индивидуална работа" (образователен медиатор в ромската общност)