Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


2 март 2021

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността детегледачка (по заместване) в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци

1 март 2021

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за стажант-одитор в Звено за вътрешен одит

26 февруари 2021

Община Габрово обявява отново процедурата по подбор за длъжността здравен медиатор

26 февруари 2021

Резултат от проведения по Закона за държавния служител конкурс за длъжността директор-дирекция „Образование и социални дейности“  – Община Габрово

12 февруари 2021

Военно окръжие – Габрово набира кандидати за 5 вакантни длъжности за войници

11 февруари 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността стажант-одитор в «Звено за вътрешен одит»

10 февруари 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност ръководител на Туристически информационен център

26 януари 2021

Конкурс за длъжността СТАЖАНТ-ОДИТОР в Звено „Вътрешен одит“

25 януари 2021

Стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за лична помощ