Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


13 май 2021

Свободно работно място на длъжност психолог в Център за социална интеграция и рехабилитация за деца от аутистичния спектър „Келер“

13 май 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност експерт в звено „Други дейности по Закона за личната помощ“

13 май 2021

Конкурс за длъжността директор-дирекция “Общинска собственост и стопанска дейност" - Община Габрово

12 май 2021

Резултат от подбор по документи за длъжностите санитар и хигиенист по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“ (Направление № 2)

7 май 2021

Община Габрово обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Социални дейности и здравеопазване"

28 април 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност ХИГИЕНИСТ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление 2

28 април 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност САНИТАР по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление 2

27 април 2021

Община Габрово набира кандидати за длъжността изпълнител-гледач на животни в Приют за безстопанствени животни - Община Габрово

27 април 2021

Резултат от подбор за длъжността изпълнител-гледач на животни в Приют за безстопанствени животни - Габрово

25 януари 2021

Стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за лична помощ