Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


11 юни 2021

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за директор-дирекция "Общинска собственост и стопанска дейност"

11 юни 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност санитар в ЦНСТДМУ "Мирни дни", по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление № 2

11 юни 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност хигиенист в ЦНСТДМУ "Хризантема", по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление № 2

11 юни 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност хигиенист в Дневен център за деца с увреждания - кв. Велчевци, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление № 2

11 юни 2021

Свободно работно място на длъжност санитар в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – кв. Маркотея, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление № 2

11 юни 2021

Свободно работно място на длъжност хигиенист в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – кв. Маркотея, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление № 2

11 юни 2021

Свободни работни места на длъжност санитар в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление № 2

11 юни 2021

Свободно работно място на длъжност хигиенист в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление № 2

9 юни 2021

Детска градина "Мики Маус" - Габрово обявява свободни работни места на длъжност детски учител

9 юни 2021

Резултат от процедура по подбор за длъжността психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър

9 юни 2021

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за началник-отдел "Социални дейности и здравеопазване"

9 юни 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността началник-отдел «Счетоводен»

4 юни 2021

Музеят на хумора и сатирата търси усмихнат, позитивен и енергичен ИНФОРМАТОР (за работа с деца, по заместване)

3 юни 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността директор-дирекция "Общинска собственост и стопанска дейност"

2 юни 2021

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността мл. експерт в отдел „Обществени поръчки и концесии“ 

2 юни 2021

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността мл. експерт в отдел „Общинска собственост и жилищна политика“

28 май 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността началник-отдел «Социални дейности и здравеопазване»

26 май 2021

Община Габрово търси кандидати за позицията главен експерт /архитект/ в отдел „Устройствено планиране“, дирекция “Устройство на територията”

25 май 2021

Военно окръжие – Габрово набира кандидати за 20 вакантни длъжности за матроси във в гр. Варна и гр. Бургас

25 май 2021

Военно окръжие – Габрово започна кампанията по приемане на служба в доброволния резерв