Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


20 април 2017

Конкурс за длъжността  Директор на ХГ „Хр. Цокев“ – Габрово

20 април 2017

Конкурс за длъжността Директор на Регионален исторически музей - Габрово

20 април 2017

Свободно работно място за длъжността „ръководител“ на Център за обществена подкрепа

19 април 2017

Резултати от подбора по документи за рехабилитатор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

30 март 2017

Община Габрово набира на кандидати за длъжността изпълнител - гледач на животни в Зоопарк – гр. Габрово

16 март 2017

Свободно работно място за длъжността помощник–възпитател в детска градина

2 март 2017

Свободна работна позиция за медицинска сестра в яслена група

24 февруари 2017

Свободно работно място за помощник-готвач в детска градина

22 февруари 2017

Свободно работно място за длъжността психолог в детска градина

15 февруари 2017

Свободно работно място за длъжността помощник–възпитател в детска градина

6 февруари 2017

Свободно работно място за длъжността психолог в детска градина