Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


18 май 2018

Резултат от подбор по документи за работа като педагог на граждански договор към „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

18 май 2018

Конкурс за длъжността социален работник по проект "Приеми ме 2015" за община Дряново

14 май 2018

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт в дирекция „Образование и социални дейности“

11 май 2018

Свободно работно място за длъжността касиер, счетоводство в МАИР "Боженци"

11 май 2018

Свободно работно място за екскурзовод-аниматор в Посетителски център "Интерактивен музей на индустрията"

11 май 2018

Община Габрово търси педагог за работа на граждански договор в "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства"

10 май 2018

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) „Мирни дни“ - Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра 

10 май 2018

Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) „Мирни дни“ - Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност възпитател

10 май 2018

Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) „Мирни дни“ - Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност работник, поддръжка

10 май 2018

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) „Хризантема“ - Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност детегледачка

9 май 2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността началник – отдел „Обществени поръчки и концесии“

9 май 2018

Конкурс за длъжността социален работник по проект "Приеми ме 2015" за община Трявна

4 май 2018

Допуснати до събеседване кандидати за длъжността юрисконсулт (по заместване) в отдел "Обществени поръчки и концесии" - Община Габрово

4 май 2018

Допуснати до подбор кандидати за длъжността главен юрисконсулт (по заместване) в отдел "Правен" - Община Габрово

4 май 2018

Община Габрово обявява процедура по подбор за длъжността експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център - Габрово

20 април 2018

Свободно работно място в Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово

20 април 2018

Община Габрово обявява конкурс за длъжността началник на отдел "Обществени поръчки и концесии" в дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

13 април 2018

Подбор по документи и събеседване за длъжността „Работник библиотека”