Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


15 януари 2018

Открита процедура за избор на изпълнителен директор на Фондация „Узана” - Габрово

9 януари 2018

Резултати от подбора по документи на кандидатите за детегледачка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - кв. Трендафил

9 януари 2018

Резултати от подбора по документи на кандидатите за детегледачка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - кв. Борово

29 декември 2017

Свободно работно място за длъжността Медицинска сестра в яслена група

28 декември 2017

Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово търси машинен оператор

20 декември 2017

Свободно работно място за учител в ДГ „Дъга“

8 декември 2017

МАИР „Боженци“ обявява свободно работно място за уредник в музея

8 декември 2017

Резултати от извършения подбор по документи за обявената свободна длъжност "Стажант-одитор" в „Звено за вътрешен одит“ - Община Габрово

4 декември 2017

Резултат от извършен подбор за длъжността Старши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика" - Община Габрово

24 ноември 2017

Допуснати и недопуснати до подбор кандидати за главен юрисконсулт /по заместване/ в отдел „Правен“

24 ноември 2017

Допуснати до събеседване кандидати за юрисконсулт /по заместване/ в отдел „Обществени поръчки, концесии и публично-частни партньорства“

23 ноември 2017

Резултати от проведено събеседване с кандидатите за работа по граждански договор като охранители на помещение

22 ноември 2017

Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността „социален работник”

21 ноември 2017

Конкурс за длъжността стажант-одитор в звено „Вътрешен одит”

20 ноември 2017

Резултати от подбор по документи за длъжността старши специалист (по заместване) в „Превантивно-информационен център“ към Общински съвет по наркотични вещества - Община Габрово

20 ноември 2017

Класиране на кандидати за длъжността психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

20 ноември 2017

Класиране на кандидати за длъжността шофьор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

17 ноември 2017

Резултати от подбор по документи на кандидати за работа по граждански договор като охранители

17 ноември 2017

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност социален работник

14 ноември 2017

Свободно работно място за медицинска сестра в яслена група в детска градина