Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


13 юни 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат - Звено „Контрол по разделно събиране на отпадъци“ – Община Габрово

13 юни 2019

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“ - Община Габрово

13 юни 2019

Община Габрово удължава срока за подаване на документи за работа на граждански договор като педагог в "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства"

7 юни 2019

Резултат от проведения подбор за длъжността директор на ОП „Паркиране и репатриране“ – гр. Габрово