Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


18 Септември 2018

Община Габрово обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки и концесии", дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”

17 Септември 2018

ОП „Гробищни паркове” - Габрово набира кандидати за работа на длъжност Гробар

13 Септември 2018

Свободно работно място за длъжността помощник-възпитател в ДГ "Дъга"

13 Септември 2018

Община Габрово набира кандидати за длъжността експерт-танци по проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

13 Септември 2018

Община Габрово набира кандидати за длъжността експерт образователно-интеграционни дейности по проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

13 Септември 2018

Община Габрово набира кандидати за длъжността експерт-театър по проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

13 Септември 2018

Община Габрово обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел "Правен"

12 Септември 2018

 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци,  Община Габрово, набира кандидати за длъжността медицинска сестра

5 Септември 2018

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжността старши експерт (по заместване) в отдел "Информационни и комуникационни технологии"

4 Септември 2018

Свободна работна позиция на длъжност педагог в Детска ясла "Първи юни"

4 Септември 2018

Свободно работно място за длъжността детски учител в ДГ "Първи юни" - гр. Габрово

4 Септември 2018

Свободно работно място за длъжността помощник-възпитател в ДГ "Първи юни" - гр. Габрово

23 август 2018

Обява за избор на експерт  „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център – Габрово

17 август 2018

Свободно работно място за длъжността детски учител по музика в ДГ "Дъга"