Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


13 май 2022

Община Габрово обявява конкурс за длъжността ромски образователен медиатор в Младежки център - Габрово

12 май 2022

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност санитар в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2” (дейност 2)

12 май 2022

Свободно работно място на длъжност хигиенист в Дневен център за деца с увреждания - кв. Велчевци, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2” (дейност 2)

12 май 2022

Свободно работно място на длъжност хигиенист в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2” (дейност 2)

12 май 2022

Резултат от процедура по подбор за длъжностите санитар и хигиенист - процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2” - дейност 2

10 май 2022

Съобщение за резултат от проведен конкурс по Закона за държавния служител в Община Габрово

9 май 2022

Резултат от подбор по документи за длъжностите санитар и хигиенист - по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2” (дейност № 2)

9 май 2022

Списък на допуснатите кандидати за длъжността старши инспектор – контрол по управление на отпадъците в ОП “РДНО“ – Габрово

29 април 2022

Община Габрово обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Образование, младежки дейности и спорт“

27 април 2022

Община Габрово набира кандидати за длъжността медицинска сестра/медицински специалист за базите на ДГ „Мики Маус“ и ДГ „Мечо Пух“ – в с. Враниловци и в с. Поповци

26 април 2022

Община Габрово обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Социални дейности и здравеопазване" - Община Габрово

13 април 2022

Свободна работна позиция на длъжност шофьор към Детска ясла "Зора"

22 март 2022

Община Габрово обявява конкурс за длъжността ромски образователен медиатор в Младежки център - Габрово (2 работни места)

25 януари 2021

Стартира прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за лична помощ