Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


12 февруари 2020

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши специалист (по заместване) в отдел „Административно обслужване, материално-техническо обезпечаване и отбранително-мобилизационна подготовка“ с работно място в Център за информация и услуги на гражданите

11 февруари 2020

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства"

5 февруари 2020

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър - Габрово набира кандидати за длъжността логопед

4 февруари 2020

Старши инспектор - контрол по управление на отпадъците в ОП Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово

28 януари 2020

ДФА "Габровче" обявява процедура по подбор за длъжността диригент

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти, по Механизма за личната помощ

ДГ "Мики Маус" - Габрово обявява свободно работно място на длъжност счетоводител