Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


9 август 2022

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност хигиенист в ЦНСТДМУ "Мирни дни", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2” (дейност 2)

9 август 2022

Резултат от проведено събеседване за длъжностите кинезитерапевт и рехабилитатор - по процедура BG05M90P001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“

8 август 2022

Детска градина „Мики Маус”- Габрово обявява свободно работно място на длъжност огняр - техник,  считано от 15.09.2022 г.

8 август 2022

Детска градина «Мики Маус» - Габрово обявява свободно работно място на длъжност детски учител в база - село Враниловци (разновъзрастова група),  считано от 01.09.2022 г.

8 август 2022

Детска градина «Мики Маус» - Габрово обявява  свободно работно място за детски учител,  считано от 01.09.2022 г.

8 август 2022

Свободно работно място на длъжност детски учител в Детска градина "Младост" - Габрово

4 август 2022

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност санитар (на непълен работен ден) - по процедура BG05M90P001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“

3 август 2022

Съобщение във връзка с процедура по подбор за длъжността санитар (на пълен работен ден) - по процедура BG05M90P001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“

3 август 2022

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност социален работник - по процедура BG05M90P001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“

3 август 2022

Резултат от проведен конкурс за длъжността логопед в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър - Габрово

2 август 2022

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност хигиенист в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - кв. Велчевци, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2” (дейност 2)

2 август 2022

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност санитар в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - кв. Велчевци, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2” (дейност 2)

27 юли 2022

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост“ – Община Габрово

20 юли 2022

Детска градина «Мики Маус» - Габрово обявява  свободно работно място на длъжност детски учител

11 юли 2022

Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост“

25 януари 2021

Стартира прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за лична помощ