Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


20 Септември 2019

Резултат от подбор по документи на кандидатите за длъжността психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

19 Септември 2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт (социални дейности) - дирекция "Образование и социални дейности", Община Габрово

18 Септември 2019

Свободна работна позиция в ДГ "Младост" - Габрово по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

18 Септември 2019

Свободни работни позиции в ДГ "Мечо Пух" - Габрово по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

18 Септември 2019

Община Габрово обявява конкурсна процедура за длъжността социален работник по проект "Приеми ме 2015"

17 Септември 2019

Резултат от проведена процедура по подбор на кандидатите за длъжността кариерен консултант в ЦПЛР „Кариерно ориентиране -  Габрово“

9 Септември 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

5 Септември 2019

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат - Звено „Контрол по разделно събиране на отпадъци“

5 Септември 2019

Свободно работно място на длъжност медицинска сестра в „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци

20 август 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово удължава срока за подаване на документи за длъжността оператор, пътно-строителни машини (автомобил тип „Паяк“)

20 август 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово удължава срока за подаване на документи за длъжността шофьор-кранист

20 август 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово удължава срока за подаване на документи за длъжността работник, поддръжка на сгради, хоризонтална/вертикална маркировка „Синя зона“

20 август 2019

ОП „Паркиране и репатриране“ - Габрово удължава срока за подаване на документи за длъжността главен счетоводител

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти, по Механизма за личната помощ