7 февруари 2023

„Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за пресоване на взривни вещества, реконструкция и промяна предназначението съществуваща сграда в сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда“

„Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за пресоване на взривни вещества, реконструкция и промяна предназначението съществуваща сграда в сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда“