Регистър Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

  1. Регистър на спортните клубове
  2. Регистър на частната общинска собственост
  3. Регистър на публична общинска собственост