ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ЦАИС ЕОП – обществени поръчки обявени след 15.06.2020 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРЕДИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦАИС ЕОП – от 15.04.2016 г. до 15.06.2020 г.