Новини


Вижте всички новини


През 2005 г., след проведена приватизация в края на 2004 г., "Топлофикация - Габрово" ЕАД става частна собственост. От тогава собствеността на дружеството се е променяла няколко пъти. Към днешна дата, "Топлофикация - Габрово" ЕАД се управлява от съвет на директорите, а едноличен собственик на капитала е дружество Дарклет Лимитид, регистрирано в Кипър.


Новини

Община Габрово заведе съдебен иск срещу „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, образувано е дело, гражданите ще могат да се присъединят към него

Таня Христова призова към гражданско недоволство срещу Топлофикация – Габрово, утре в 12.00 часа пред сградата дружеството

Таня Христова отново изиска от Топлофикация – Габрово гаранции за нормален отоплителен сезон

Неучебен ден за учениците от три габровски училища на 12 декември

Документи

Официални документи, свързани с казуса Топлофикация - Габрово