НОВИНИ

ДОКУМЕНТИ

Компенсации за абонатите на „Топлофикация Габрово“ ЕАД

През 2005 г., след проведена приватизация в края на 2004 г., "Топлофикация - Габрово" ЕАД става частна собственост. От тогава собствеността на дружеството се е променяла няколко пъти. Към днешна дата, "Топлофикация - Габрово" ЕАД се управлява от съвет на директорите, а едноличен собственик на капитала е дружество Дарклет Лимитид, регистрирано в Кипър.