Анкетна карта за административното обслужване в Община Габрово

Приключила на 31 декември 2020

Уважаеми госпожи и господа,

Една от основните цели на Общинска администрация Габрово е постигане на по-добро обслужване на гражданите и представителите на бизнеса. Ето защо, за нас е важна Вашата оценка в качеството Ви на потребител на административни услуги.  Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите част от времето си и попълните нашата Анкета.

 

Моля, отбележете избрания от Вас отговор с отметка.

Програма Култура

Приключила на 31 декември 2015

Карнавална анкета

Приключила на 1 август 2013

Географско информационна система

Приключила на 7 декември 2012

Проучване удовлетвореността на потребителите от новия Геопортал на Община Габрово

Анкета

Приключила на 25 ноември 2012