Анкетна карта за административното обслужване в Община Габрово

Приключва на 31 декември 2024

Уважаеми госпожи и господа,

Една от основните цели на Общинска администрация Габрово е постигане на по-добро обслужване на гражданите и представителите на бизнеса. Ето защо, за нас е важна Вашата оценка в качеството Ви на потребител на административни услуги.  Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите част от времето си и попълните нашата Анкета.

 

Моля, отбележете избрания от Вас отговор с отметка.

Анкетна карта за административното обслужване в Община Габрово

Приключила на 31 декември 2023

Уважаеми госпожи и господа,

Една от основните цели на Общинска администрация Габрово е постигане на по-добро обслужване на гражданите и представителите на бизнеса. Ето защо, за нас е важна Вашата оценка в качеството Ви на потребител на административни услуги.  Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите част от времето си и попълните нашата Анкета.

 

Моля, отбележете избрания от Вас отговор с отметка.

Анкетна карта за административното обслужване в Община Габрово

Приключила на 31 декември 2022

Уважаеми госпожи и господа,

Една от основните цели на Общинска администрация Габрово е постигане на по-добро обслужване на гражданите и представителите на бизнеса. Ето защо, за нас е важна Вашата оценка в качеството Ви на потребител на административни услуги.  Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите част от времето си и попълните нашата Анкета.

 

Моля, отбележете избрания от Вас отговор с отметка.

Анкета за въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст

Приключила на 9 април 2021

През учебната 2023/2024 г. предучилищното образование на децата на 4-годишна възраст ще стане задължителното в България. Детските градини в община Габрово имат условия и готовност за това от учебната 2021/2022 г., с което ще се осигури на всяко дете равен достъп до качествено образование. Към момента, в Община Габрово обхватът на децата в детските градини и групите за предучилищно образование е над 90 %.

Задължителното обучение на децата ще бъде предоставено по забавен и атрактивен начин, с игрови дейности.

Задължителното обучение ще бъде без такса и за него ще се предоставят безплатни помагала.

Анкетна карта за административното обслужване в Община Габрово

Приключила на 31 декември 2020

Уважаеми госпожи и господа,

Една от основните цели на Общинска администрация Габрово е постигане на по-добро обслужване на гражданите и представителите на бизнеса. Ето защо, за нас е важна Вашата оценка в качеството Ви на потребител на административни услуги.  Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите част от времето си и попълните нашата Анкета.

 

Моля, отбележете избрания от Вас отговор с отметка.

Програма Култура

Приключила на 31 декември 2015

Карнавална анкета

Приключила на 1 август 2013

Географско информационна система

Приключила на 7 декември 2012

Проучване удовлетвореността на потребителите от новия Геопортал на Община Габрово

Анкета

Приключила на 25 ноември 2012