Уважаеми госпожи и господа,

Една от основните цели на Общинска администрация Габрово е постигане на по-добро обслужване на гражданите и представителите на бизнеса. Ето защо, за нас е важна Вашата оценка в качеството Ви на потребител на административни услуги.  Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите част от времето си и попълните нашата Анкета.

 

Моля, отбележете избрания от Вас отговор с отметка.


1.

Вие посещавате общинска администрация в качеството си на?

2.

За какви услуги най-често посещавате Община Габрово?

3.

Как оценявате отношението на служителите в Центъра за административно обслужване?

4.

Служителите от ЦАО съдействаха ли Ви при попълване на документите?

5.

Смятате ли, че служителите на Община Габрово са професионално добре подготвени:

6.

Лесно ли открихте информация относно исканата от Вас административна услуга?

7.

Информацията достатъчно изчерпателна ли беше?

8.

Спазиха ли се законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас  услуга?

9.

Как оценявате качеството на предоставяне на  услугите?

10.

Вашето посещение в ЦАО отне ли Ви повече от 20 минути?

11.

Времетраенето на административното обслужване в ЦАО беше ли оптимално за Вас?

12.

Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

13.

Какви мнения и препоръки, свързани с административното обслужване бихте отправили?