28 януари 2021

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2021 година

9 януари 2020

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2020 година

8 януари 2019

Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2019 г. на община Габрово

16 март 2018

Покана за публично обсъждане на предложение за ползване на дългосрочен инвестиционен кредит с цел осигуряване на средствата за собствения принос на Община Габрово и мостово финансиране за реализацията на проект по оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.

4 януари 2018

Материали по проекта на бюджета на община Габрово за 2018 г.