16 март 2022

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Габрово за 2022 година

28 януари 2021

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2021 година

9 януари 2020

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2020 година

8 януари 2019

Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2019 г. на община Габрово

16 март 2018

Покана за публично обсъждане на предложение за ползване на дългосрочен инвестиционен кредит с цел осигуряване на средствата за собствения принос на Община Габрово и мостово финансиране за реализацията на проект по оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.

4 януари 2018

Материали по проекта на бюджета на община Габрово за 2018 г.