26 февруари 2024

Бюджет за 2024 г.

Бюджет на Община Габрово за 2024 г.
8 Септември 2023

Бюджет за 2023 г.

Бюджет на Община Габрово за 2023 г.
27 февруари 2023

Разчети за 2023г.

Разчети по бюджета на Община Габрово до приемане на Закон за държавния бюджет за 2023г.
15 април 2022

Бюджет за 2022

Бюджет на Община Габрово за 2022г. 15.04.2022
24 февруари 2021

Бюджет за 2021 г.

14 февруари 2020

Бюджет за 2020 г.

13 февруари 2019

Бюджет за 2019 г.

2 февруари 2018

Бюджет за 2018 г.

3 февруари 2017

Бюджет за 2017 г.

8 февруари 2016

Бюджет за 2016 г.

9 февруари 2015

Бюджет за 2015 г.

19 февруари 2014

Бюджет за 2014 г.

7 март 2013

Бюджет за 2013 г.