Бюджет на Община Габрово за 2014 година
№9 / 06.02.2014

Бюджет за 2024 г. Бюджет за 2015 г.