Решение на Общински съвет - Габрово за приемане на бюджет 2024
№15 / 19.02.2024