Комисия „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ЕВРОПРОЕКТИ”:

Председател: Митко Димитров

Заместник-председател: Николай Косев                  

Членове:       1. Иван Томов,

                                    2. Максим Садинов

                                    3. Милена Кръстева        

                                    4. Николай Григоров       

                                    5. Ралица Манолова

Комисия „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ”:

Председател: Димитър Михайлов

Заместник-председател: Веселин Данчев    

Членове:       1. Евелин Йорданов

                                    2. Ивелин Стоянов

                                    3. Милена Кръстева

                                    4. Николай Косев

                                    5. Петър Петров

Комисия „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“:

Председател: Мариян Костадинов

Заместник-председател: Иван Калчев           

Членове:       1. Иван Иванов                 

                                    2. Кирил Динков

                                    3. Николай Сираков

                                    4. Пепа Сомлева

                                    5. Сашко Станчев

Комисия „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

Председател: Кристина Ронкова

Заместник-председател: Женя Иванова       

Членове:       1. Добромир Проданов               

                                    2. Здравко Кънчев

                                    3. Иван Иванов

                                    4. Иван Калчев

                                    5. Максим Садинов

Комисия „ТРАНСПОРТ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

Председател:  Владимир Влаев

Заместник-председател: Ивелин Стоянов

Членове:       1. Веселин Данчев

                                    2. Димитър Михайлов

                                    3. Здравко Кънчев

                                    4. Иван Томов

                                    5. Мариян Костадинов

Комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ”:

Председател: Миглена Пройнова,                             

Заместник-председател: Мирослав Кокаларов

Членове:       1. Грета Господинова - Станева

                                    2. Даница Янакиева

                                    3. Мирослав Симеонов

                                    4. Румяна Стоянова

                                    5. Цветомир Цанков

Комисия „ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“:

Председател:  Сашко Станчев 

Заместник-председател: Петър Петров                    

Членове:       1. Генади Цитлакидис                                        

                                    2. Женя Иванова

                                    3. Кирил Динков

                                    4. Кристина Ронкова

                                    5. Цветомир Цанков

Комисия „МЛАДЕЖТА И СПОРТА“:

Председател: Добромир Проданов                

Заместник-председател: Генади Цитлакидис

Членове:       1. Грета Господинова - Станева

                                    2. Даница Янакиева

                                    3. Евелин Йорданов

         4. Мирослав Симеонов

                                    5. Николай Григоров

Комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“:

Председател:  Пепа Сомлева

Заместник-председател: Ралица Манолова

Членове:       1. Владимир Влаев

                                    2. Миглена Пройнова

                                    3. Мирослав Кокаларов

                                    4. Николай Сираков

                                    5. Румяна Стоянова