КОМИСИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ“

Председател: Симеон Ценкуловски
Зам. Председател: Николай Колев
Членове:
Димитър Михайлов
Владимир Влаев
Веселин Пешев
Ивелин Стоянов
Рачо Шейтанов
 

КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ЕВРОПРОЕКТИ“

Председател: Диана Гатева
Зам. Председател: Цеца Данаилова
Членове:
Митко Димитров
Анчо Анчев
Стефан Трифонов
Лена Енева
Николай Григоров 
               

КОМИСИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

Председател: Богомил Белчев
Зам. Председател: Кирил Динков
Членове:
Симеон Ценкуловски
Катя Христова
Димитър Димитров
Николай Колев
Веселин Данчев
 

КОМИСИЯ „ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Председател: Митко Димитров
Зам. Председател: Грета Господинова - Станева
Членове:
Бянка Рачева
Цеца Данаилова
Лена Енева
Ивелин Стоянов
Николай Лазаров
 

КОМИСИЯ „МЛАДЕЖТА И СПОРТА“

Председател: Пламен Панов
Зам. Председател: Веселин Пешев
Членове:
Грета Господинова - Станева 
Бянка Рачева
Светла Григорова
Драгомир Койчев
Първан Димитров
                      

КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“

Председател: Снежана Сидерова
Зам. Председател: Катя Христова
Членове:
Мариана Кръстева
Десислава Петрова
Миглена Пройнова
Драгомир Койчев
Първан Димитров
 

КОМИСИЯ „ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“

Председател: Стефан Трифонов
Зам. Председател: Веселин Данчев
Членове:
Диана Гатева
Кирил Динков
Анчо Анчев
Николай Лазаров
Пепа Сомлева
 

КОМИСИЯ „ТРАНСПОРТ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Председател: Димитър Димитров
Зам. Председател: Димитър Михайлов
Членове:
Владимир Влаев
Николай Влаев
Кирил Динков
Богомил Белчев
Рачо Шейтанов
 

КОМИСИЯ „ЗДРАЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА"

Председател: Николай Влаев
Зам. Председател: Светла Григорова
Членове:
Пламен Панов
Мариана Кръстева
Десислава Петрова
Миглена Пройнова
Пепа Сомлева