Комисия „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ЕВРОПРОЕКТИ”:

Председател: Диана Гатева
Заместник-председател: Кирил Динков
Членове: 1. Митко Димитров
                  2. Стефан Трифонов
                  3. Тодор Тодоров
                  4. Лена Енева
                  5. Николай Григоров

 

Комисия „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ”:

Председател: Симеон Ценкуловски
Заместник-председател: Стефан Трифонов
Членове: 1. Владимир Влаев
                  2. Димитър Михайлов
                  3. Велимира Гугова
                  4. Веселин Данчев
                  5. Здравко Кънчев

 

Комисия „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“:

Председател: Лена Георгиева
Заместник-председател:   Лена Енева  
Членове:       1. Симеон Ценкуловски                           
                        2. Добромир Проданов
                        3. Сашко Станчев
                        4. Тодор Тодоров   
                        5. Пепа Сомлева

           

Комисия „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

Председател: Митко Димитров              
Заместник-председател:   Диляна Стефанова 
Членове:       1. Лена Георгиева                          
                        2. Грета Господинова-Станева   
                        3. Даница Янакиева
                        4. Иван Христов
                        5. Здравко Кънчев

 

Комисия „ТРАНСПОРТ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

Председател: Владимир Влаев               
Заместник-председател:   Димитър Михайлов
Членове:       1. д-р Мирослав Стоянов
                        2. Кирил Динков
                        3. Велимира Гугова
                        4. Евгени Димитров
                        5. Донка Колева

 

Комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ”:

Председател: Мариана Кръстева                                   
Заместник-председател: Минка Минчева
Членове:       1. Анчо Анчев
                        2. Йордан Белев
                        3. Цветомир Цанков
                        4. Диляна Стефанова
                        5. Николай Григоров

 

Комисия „ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“:

Председател: Сашко Станчев                 
Заместник-председател:   Веселин Данчев                 
Членове:       1. Диана Гатева                                                                  
                        2. Светла Григорова
                        3. Минка Минчева
                        4. д-р Анелия Толева
                        5. Цветомир Цанков

 

Комисия „МЛАДЕЖТА И СПОРТА“:

Председател: Добромир Проданов                               
Заместник-председател:   Грета Господинова-Станева
Членове:       1. Даница Янакиева
                        2. Йордан Белев
                        3. Генади Цитлакидис
           4. Евгени Димитров
                        5. Иван Христов

 

Комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“:

Председател: д-р Мирослав Стоянов                
Заместник-председател:   Светла Григорова
Членове:       1. Анчо Анчев
                        2. Мариана Кръстева
                        3. д-р Анелия Толева
                        4. Донка Колева
                        5. Пепа Сомлева