23.02.2017
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 23.02.2017 г. 867 KB
26.01.2017
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 26.01.2017 г. 702 KB
22.12.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 22.12.2016 г. 724 KB
24.11.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 24.11.2016 г. 19.69 MB
27.10.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 27.10.2016 г. 687 KB
29.09.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 29.09.2016 г. 687 KB
25.08.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 25.08.2016 г. 759 KB
28.07.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.07.2016 г. 566 KB
30.06.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 30.06.2016 г. 674 KB
26.05.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 26.05.2016 г. 1.00 MB
28.04.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.04.2016 г. 1.47 MB
31.03.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 31.03.2016 г. 1.67 MB
25.02.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 25.02.2016 г. 1.72 MB
28.01.2016
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.01.2016 г. 1.14 MB
23.12.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 23.12.2015 г. 1.25 MB
03.12.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 03.12.2015 г. 1.18 MB
01.10.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 01.10.2015 г. 634 KB
17.09.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 17.09.2015 г. 516 KB
27.08.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 27.08.2015 г. 840 KB
30.07.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 30.07.2015 г. 2.09 MB
09.07.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 09.07.2015 г. 2.06 MB
28.05.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.05.2015 г. 954 KB
30.04.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 30.04.2015 г. 1.03 MB
08.04.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 08.04.2015 г. 36 KB
25.03.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 25.03.2015 г. 15.41 MB
26.02.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 26.02.2015 г. 14.70 MB
29.01.2015
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 29.01.2015 г. 2.68 MB
18.12.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 18.12.2014 г. 2.51 MB
27.11.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 27.11.2014 г. 1.06 MB
23.10.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 23.10.2014 г. 1.24 MB
25.09.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 25.09.2014 г. 1.43 MB
28.08.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 28.08.2014 г. 2.02 MB
24.07.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОбС Габрово на 24.07.2014 г. 1.55 MB
19.06.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 19.06.2014 г. 808 KB
23.05.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 23.05.2014 г. 1.31 MB
24.04.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 24.04.2014 г. 2.27 MB
27.03.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 27.03.2014 г. 1.54 MB
27.02.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 27.02.2014 г. 2.21 MB
06.02.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 06.02.2014 г. 1.32 MB
16.01.2014
Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 16.01.2014 г. 303 KB
19.12.2013
Протоколи на ПК за заседание на ОС Габрово на 19.12.2013 г. 2.65 MB