Определяне годишен размер за такса „битови отпадъци“ за 2013 г.
№271 / 20.12.2012

№2045 / 29.10.2012