НОВА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩАТА 2022г.

ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Модернизация на уличното осветление

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (АРХИВ)

ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ ГАБРОВО

ISO 50001 & Urban Living Lab

Мониторингов доклад на план за действие за устойчиво енергийно равитие 2022
27.05.2024

План за устойчива енергия и климата на Община Габрово до 2030 год.
31.03.2022

07.07.2020

Отчети за 2019 год. по ЗЕЕ и ЗЕВИ
26.02.2020

15.11.2019

Мониторингов доклад на план за действие за устойчиво енергийно равитие

Мониторингов доклад на план за действие за устойчиво енергийно равитие 2020

21 март 2018

Кметът Таня Христова: „Механизмите за финансиране на енергийната бедност трябва да са насочени към местните власти“

Акценти от XX юбилейна годишна конференция на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“, София, 19-20 март 2018 г.
30 октомври 2017

Българските общини настояват за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност

Акценти от XIX годишна международна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, Бургас, 26-27 октомври 2017 г.
7 април 2017

Общинари дискутираха интелигентни енергийни решения за градовете

Международна конференция „Устойчиви енергийни политики: възможности и добри практики“ /презентации/