НОВА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩАТА 2022г.

ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Модернизация на уличното осветление

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (АРХИВ)

План за устойчива енергия и климата на Община Габрово до 2030 год.
31.03.2022
Представяне на плана 828 KB
План за устойчива енергия и климат 15.19 MB
Мониторингов доклад на план за действие за устойчиво енергийно равитие 2020
РЕЗЮМЕ НА ОТЧЕТ 215 KB
Отчет за изпълнение 1.02 MB
Инвентаризация на емисиите 500 KB
07.07.2020
Доклад за обследване за енергийна ефективност на улично осветление в град Габрово 2.57 MB
Отчети за 2019 год. по ЗЕЕ и ЗЕВИ
26.02.2020
Отчет за 2019 год. по ЗЕВИ 1.07 MB
Отчет за 2019 год. по ЗЕЕ 1.89 MB
15.11.2019
Доклад за обследване за енергийна ефективност на улично осветление в град Габрово 2.51 MB
План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Габрово 2015 - 2020 2.31 MB
Мониторингов доклад на план за действие за устойчиво енергийно равитие 3.45 MB
16 февруари 2022

Община Габрово открива център за енергийна ефективност

Проект на План за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово до 2030 г.

13 януари 2022

Габрово с амбиция за въглеродна неутралност до 2050 г.

7 октомври 2021

Габрово – зелен, интелигентен, приобщаващ и иновативен град

22 април 2021

Таня Христова национален посланик на Споразумението на кметовете

13 ноември 2020

Таня Христова: „Обновяването на сградите е един от начините за излизане от кризата“

29 май 2020

Таня Христова: „Общинският енергиен мениджмънт ни помага в планирането“

29 април 2020

Таня Христова: „Кризата е повод за сериозен подход към мерките за климата“

30 април 2019

Микел Ирухо: „Европейската икономика трябва да се фокусира в качество и екосъобразност“

25 април 2019

Енергийната ефективност и управлението на отпадъците са инвестиция в самите нас

24 април 2019

Годишна конференция на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ – 23 и 24 април 2019 г., Габрово

26 февруари 2019

Изпълнение на задължения по Закона за енергийната ефективност - отчет за 2018 г.

28 април 2018

26 и 27 април в Габрово: Улично осветление, сградно обновяване, автоматизация и финансиране на проекти във фокуса на енергийна конференция

Събитие от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС
21 март 2018

Кметът Таня Христова: „Механизмите за финансиране на енергийната бедност трябва да са насочени към местните власти“

Акценти от XX юбилейна годишна конференция на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“, София, 19-20 март 2018 г.
30 октомври 2017

Българските общини настояват за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност

Акценти от XIX годишна международна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, Бургас, 26-27 октомври 2017 г.
27 юли 2017

Карнобат се учи на енергийна ефективност от Габрово

7 април 2017

Общинари дискутираха интелигентни енергийни решения за градовете

Международна конференция „Устойчиви енергийни политики: възможности и добри практики“ /презентации/
30 март 2017

В Габрово – международна конференция за устойчиви енергийни политики

18 ноември 2016

Сандански черпи опит от Габрово в енергийната ефективност

4 ноември 2016

Община Габрово домакин на българо-австрийска експертна среща по енергийно планиране

Експерти от българската Агенция за устойчиво енергийно развитие и Австрийската енергийна агенция проведоха в Габрово среща в рамките на съвместен меморандум за сътрудничествo