НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Отчети за 2019 год. по ЗЕЕ и ЗЕВИ
26.02.2020
Отчет за 2019 год. по ЗЕВИ 1.07 MB
Отчет за 2019 год. по ЗЕЕ 1.89 MB
15.11.2019
Доклад за обследване за енергийна ефективност на улично осветление в град Габрово 2.51 MB
План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Габрово 2015 - 2020 2.31 MB
Мониторингов доклад на план за действие за устойчиво енергийно равитие 3.45 MB
7 юли 2015

„Работим активно за превръщане на Габрово в модерна европейска община“

„Инфрабилд“ разговаря с кмета на община Габрово Таня Христова
8 април 2015

Таня Христова: „Програмата за саниране трябва да продължи и да бъде наградена с други категории сгради“

26 март 2015

Габровецът си е габровец дори в „Часът на Земята“

16 юни 2014

Представихме енергийно ефективни проекти на форум в Добрич

Опитът на Община Габрово в енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници бе представен на семинара „Интелигентната енергия за устойчиво развитие на общините и бизнеса 2014-2020“
17 март 2014

Таня Христова: „Трябва да инвестираме по-интелигентно и отговорно“

Все още липсва фокусирана и добре координирана държавна политика в сферата на енергийната ефективност
17 март 2014

Реалните действия за енергийна ефективност се случват в общините

Акценти от годишната конференция на Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, Габрово, 13-14 март 2014 г.
13 март 2014

В Габрово се провежда годишна конференция на „ЕкоЕнергия“ /програма/

Форумът на 13 и 14 март в Художествена галерия „Христо Цокев”
15 ноември 2013

Супер сграда за детска градина: „Слънце” огря децата в Габрово

12 октомври 2013

Таня Христова представи модели за енергийна ефективност във „Форум ГРАДЪТ”

Акцент в дискусиите – проектите и идеите, които променят българските градове
8 октомври 2013

Активно участие на Габрово в Брюксел като енергиен град

6 юли 2011

Управление на риска при проекти за енергийна ефективност

Семинар-обучение по Международен протокол за измерване и удостоверяване на резултати се проведе на 4 и 5 юли 2011 г. в ритуалната зала на Община Габрово
1 ноември 2010

Разделно събиране на електронно и електрическо оборудване

„Промени себе си, спаси природата!”
11 август 2010

Дарение от соларни батерии получи детска ясла „Зора”

Соларна инсталация за битова гореща вода получи безвъзмездно детска ясла „Зора”
26 юли 2010

Да пестим енергия!

Да пестим енергия!
26 юли 2010

Oбщинска програма за енергийна ефективност за 2010 година

Oбщинска програма за енергийна ефективност за 2010 година
26 юни 2010

Нови информационни табели със соларно захранване

Средствата са от програмата за развитие на туризма за 2010 г.
8 април 2010

Инж. Добрин Савчев: „Идеята за интелигентната енергия е по-голяма от една община или от цяла страна”

Идеята за IEE - Интелигентната енергия за Европа, и за зелена икономика е по-голяма от една община или от една страна, смята заместник-кметът на Община Габрово и председател на международното жури МОДЕЛ инж. Добрин Савчев
16 февруари 2010

Инж. Добрин Савчев – председател на международното жури по проекта МОДЕЛ

Първото заседание на журито ще се проведе на 25 февруари в Брюксел
20 ноември 2009

Интелигентно енергията пести, за да имаш бъдеще ти!

24 ноември 2009 г. от 16.30 часа в художествена галерия „Христо Цокев” – Габрово
10 ноември 2009

Кметът на Община Габрово откри конференция за енергийна ефективност

Томислав Дончев откри конференция на тема „Стимулиране на енергийната ефективност и развитие на пазара на възобновяеми енергийни източници в България и oбласт Габрово”