21.02.2018
Изпълнение на задълженията по Закона за енергийната ефективност 94 KB
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
02.01.2017
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 97 KB