Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Габрово за периода 2020-2022 година
05.05.2020
Краткосрочна програма 2.07 MB
21.02.2018
Изпълнение на задълженията по Закона за енергийната ефективност 94 KB
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
02.01.2017
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 97 KB