Климент Кунев

 

Образование

Висше - специалност „Машиностроителна техника и технологии”

Професионален опит

Седем години работи като експерт-криминалист в ОДП-Габрово, след това 2 години - като търговски мениджър.

От 2008 г. до 2010 г. ръководи новоизградения тогава Общински инспекторат към Община Габрово.

От 2010 г. до 2019г. е заместник-кмет на Община Габрово. Има опит в управлението на проекти с европейско финансиране.

От 2019 година до момента е председател на Общински съвет-Габрово.

 

Контакти

е-mail: kunev@gabrovo.bg

Телефон - (+359 66)818 400 /304, (+359 66)804 475
Факс: - (+359 66)807 222
Стая - 116