Климент Минков Кунев

Дата на раждане:  

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Женен  с един син

Образование: Висше - специалност „Машиностроителна техника и технологии”

Професионален опит: Седем години работи като експерт-криминалист в ОДП-Габрово, след това 2 години - като търговски мениджър. От 2008 г. до 2010 г. Кунев ръководи новоизградения тогава Общински инспекторат към Община Габрово. От 2010 г. до 2019г. е заместник-кмет на Община Габрово. Има опит в управлението на проекти с европейско финансиране.

 

За контакти

Телефон - (+359 66)818 400 /304, (+359 66)804 475
Факс: - (+359 66)807 222
Стая - 116