От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.


Политика лични данни
29.05.2018
Данни за администратора 21 KB
Политика за защита на лични данни в Община Габрово 213 KB
Длъжностно лице по защита на личните данни 12 KB