Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”
5300 Габрово
ул. "Опълченска" №9
тел.: (066) 80 46 13
факс: (066) 80 46 43
e-mail: rso-csp@mbox.contact.bg
www.rso-csp.org

Сдружение за устойчив туризъм "Узана"
5300 Габрово
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №1
GSM: 0888 32 43 75; 0884 51 35 85
факс: (066) 80 33 77
e-mail: uzana1@abv.bg

Регионален съюз на болниците „Стара планина”
5300 Габрово
ул. "Опълченска" №9
тел./факс: (066) 806 193
e-mail: rah@mbox.contact.bg; nikomus@gmail.com
www.staraplanina-bg.org

Габровска търговско-промишлена палата
5300 Габрово
ул. "Брянска" №30
тел.: (066) 80 31 42; 80 88 39
факс: (066) 80 41 83
e-mail: office@chamber-gabrovo.com
www.chamber-gabrovo.com

Обществен комитет „Васил Левски” - Габрово

e-mail: info@ngo.gabrovo.net
www.ngo.gabrovo.net

Младежко християнско дружество „ИМКА”
5300 Габрово
ул. "Тимок" №2
тел.: (066) 80 90 32
факс: (066) 80 54 19
е-mail: mikc.gb@gmail.com
gb.mikc.bg

Фондация „Обществен дарителски фонд” - Габрово
5300 Габрово
ул. "Радецка" №18, ет. 3
тел.: (066) 86 40 76
e-mail: fundgb@mbox.digsys.bg

Сдружение „Общинско училищно настоятелство - Габрово”
5300 Габрово
ул. "Станционна" №3
тел.: (066) 80 65 52
e-mail: oungb@abv.bg

Сдружение „Център за подкрепа и развитие” - Габрово
5300 Габрово
ул. "Орловска" №148
тел.: (066) 808 691
e-mail: cpr_gabrovo@abv.bg

Сдружение „Планета Габрово”
5300 Габрово
ул. "Орловска" №82
тел.: (066) 86 90 82
е-mail: planet_gabrovo@dir.bg

Клуб „Приятели на Белгия”
5300 Габрово
ул. "Добри Чинтулов" №7А
тел.: (066) 88 26 58; 88 49 00
е-mail: basevabg@yahoo.com

Регионална занаятчийска камара
5300 Габрово
ул. "Радецка" №23
тел./факс: (066) 80 43 03
е-mail: rzk_gabrovo@abv.bg

Скаутски туристически клуб
5300 Габрово, п.к. 182
тел./факс: (066) 87 36 47

Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО)
2100 гр. Елин Пелин
бул. „София“ № 13, ет. 1
моб. тел. 0877 155 107
e-mail: askobulgaria@gmail.com
www.asko-bg.com