22 март 2017, 14:37

Ден на водата в Пречиствателната станция за питейни води

Деца от училище „Райчо Каролев“ дариха на Пречиствателната станция за питейни води свои на макети на пречиствателни съоръжения
21 март 2017, 11:52

Габровските училища ще приемат първокласници като прилагат Наредба № 10 от 2016 г. на МОН

За учебната 2017/18 г. училищата в Габрово ще приемат първокласници, като прилагат Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН
16 март 2017, 14:50

Община Габрово продължава инвестициите в градската среда през новия строителен сезон

През новия строителен сезон в Габрово ще стартират интензивни ремонтни работи и благоустрояване на уличната мрежа.
16 март 2017, 11:55

Съобщение за предстоящи взривни работи във връзка със строителни дейности

Във връзка с изграждането на Обходен път ”Път III -5004 Обход на гр. Габрово“ на 20.03.2017 г. ще се извършат взривни работи от 14 до 16 ч., в района на землището на кв. Велчевци и кв. Гачевци.