7 октомври 2021, 15:10

Кметове за неутралност - церемония на Конвента на кметовете

Таня Христова: Имаме нужда от политически дебат, който да позволи по - децентрализиран подход при прилагането на политики за устойчива енергийна ефективност