В Габрово беше сформирана първата енергийна общност в България. В общността се включиха 73 участници, сред които габровците са 31, а останалите са жители на различни краища на България, включват се и шест юридически лица.

В петъчния 15-ти март 2024г. предстои първата среща на всички членове на енергийната общност.

Събитието ще се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово от 16:30 часа. При интерес от медии и други заинтересовани страни, достъп до срещата ще бъде осигурен в периода от 16:30 до 17:30 часа.

По време на срещата ще бъде представен изминатият път за сформирането на първата в България енергийна общност, разполагането на соларната инсталация на Регионалното депо за неопасни отпадъци и предстоящите стъпки в изпълнението на инициативата.

Четири проекта на Община Габрово от Инвестиционната програма към държавния бюджет ще получат финансиране
14 март 2024
Веселина Кожухарова представя творчеството си в Габрово
15 март 2024