Енергийната общност РДНО - Габрово (ЕО РДНО - Габрово) е новаторска инициатива на Община Габрово, която има за цел справянето с предизвикателства в енергийния пазар. Община Габрово и участниците в общността обединяват своите ресурси, финанси, терени, познания и енергия, за да изградят заедно източник за собствена енергия. Пилотният проект предвижда изграждане на ВЕИ за производство на 100 kWh електрическа енергия, а стойността на инвестицията е малко под 160 000 лева. Определеният терен за реализиране на инвестицията е Регионалното депо за неопасни отпадъци на Община Габрово, избран поради изключително слъчневото място на обекта, липсата на засенчвания, наличието на относително постоянен потребител на енергията и други фактори, имащи значение за успеха на инициативата. 

Повече информация за развитието на проекта и неговото бъдеще може да намерите в настоящата секция.

4 юли 2024

Представяне на ЕО Габрово - РДНО в Bloombergtv

Представяне на ЕО Габрово в предаването "Чиста енергия" по телевизия Bloomberg. Споделяне на опита, представяне на инициативата и изминатия път на нашата общност.
15 януари 2024

73 участници в първата енергийна общност в България

Първата енергийна общност (ЕО) в България вече е сформирана. Почти три седмици преди крайния срок капиталът, необходим за изграждане на ВЕИ инсталацията, вече е осигурен. Процедурата за набиране на участници в ЕО Габрово-РДНО е затворена.

Актуализация на размера на инвестицията

Целта пред енергйината общност е да съберем 156 000 лева, вместо първоначалния размер на инвестицията от 180 000 лева.
13 декември 2023

Покана за среща дискусия на тема „Енергийна общност в Габрово“

На 19 декември 2023 г. (вторник) от 17:00 часа, в залата на Областен информационен център – Габрово (вход от страната на паркинга на Община Габрово) ще се проведе среща дискусия относно създаването на първата за гр. Габрово Енергийна общност (ЕО).