29 юли 2022

Отговор на питане на г-н Владислав Вълканов

29 юли 2022

Отговор на питане на г-н Иван Христов

29 юли 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 юли 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 юли 2022

Отговор на питане на г-н Николай Петков

1 юли 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 юли 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

1 юли 2022

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

1 юли 2022

Отговор на питане на г-н Григор Григоров

1 юли 2022

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

27 май 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

29 април 2022

Отговор на питане на г-н Николай Петков

29 април 2022

Отговор на питане на г-н Цветомир Цанков

29 април 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 април 2022

Отговор на питане на г-н Йордан Ташков

1 април 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 април 2022

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

25 февруари 2022

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 февруари 2022

Отговор на питане на г-н Иван Христов

25 февруари 2022

Отговор на питане на г-н Николай Григоров