26 февруари 2021

Отговор на питане на г-н Цветомир Цанков

26 февруари 2021

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

26 февруари 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 февруари 2021

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 февруари 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 януари 2021

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

29 януари 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 януари 2021

Отговор на питане на г-н Иван Христов

30 декември 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

27 ноември 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

27 ноември 2020

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

27 ноември 2020

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

27 ноември 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

30 октомври 2020

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

30 октомври 2020

Отговор на питане на г-жа Пенка Петрова

30 октомври 2020

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

30 октомври 2020

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

30 октомври 2020

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

30 октомври 2020

Отговор на питане на г-жа Ани Калицова

25 Септември 2020

Отговор на питане на г-н Николай Григоров