26 юни 2020

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

26 юни 2020

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 юни 2020

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

29 май 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

29 май 2020

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

27 март 2020

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

27 март 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

27 март 2020

Отговор на питане на г-н Тодор Тодоров

27 март 2020

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

27 март 2020

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

28 февруари 2020

Отговор на питане на г-н Николай Петков

28 февруари 2020

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

31 януари 2020

Отговор на питане на г-жа Цветелина Терзиева

31 януари 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

31 януари 2020

Отговор на питане на г-н Тодор Тодоров

31 януари 2020

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

31 януари 2020

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 януари 2020

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

31 януари 2020

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

31 януари 2020

Отговор на питане на г-н Иван Христов