27 юни 2019

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

31 май 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 май 2019

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Илко Илиев

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Богомил Белчев

30 април 2019

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

30 април 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

30 април 2019

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

30 април 2019

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

30 април 2019

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

30 април 2019

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

29 март 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

29 март 2019

Отговор на питане на г-н Николай Косев

29 март 2019

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

1 март 2019

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

1 март 2019

Отговор на питане на г-жа Светла Начева