4 октомври 2021

Отговор на питане на г-н Цветомир Цанков

4 октомври 2021

Отговор на питане на г-н Григор Григоров

4 октомври 2021

Отговор на питане на г-н Иван Христов

4 октомври 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

4 октомври 2021

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

27 август 2021

Отговор на питане на г-н Цветомир Цанков

27 август 2021

Отговор на питане на г-н Тодор Тодоров

27 август 2021

Отговор на питане на г-н Тодор Цвятков

27 август 2021

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

27 август 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

27 август 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

27 август 2021

Отговор на питане на г-н Иван Христов

27 август 2021

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

30 юли 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

30 юли 2021

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

30 юли 2021

Отговор на питане на г-н Иван Христов

30 юли 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

25 юни 2021

Отговор на питане на г-жа Донка Колева

25 юни 2021

Отговор на питане на г-н Иван Христов

25 юни 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров