25 юни 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

28 май 2021

Отговор на питане на г-н Николай Петков

28 май 2021

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

28 май 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

5 май 2021

Отговор на питане на г-н Йордан Ташков

5 май 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

26 март 2021

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 март 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

26 март 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 март 2021

Отговор на питане на г-н Йордан Ташков

26 март 2021

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

26 февруари 2021

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

26 февруари 2021

Отговор на питане на г-н Цветомир Цанков

26 февруари 2021

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 февруари 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 февруари 2021

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 януари 2021

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

29 януари 2021

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 януари 2021

Отговор на питане на г-н Иван Христов

30 декември 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева