Решение № 40/30.05.2022 г. по адм. дело № 15/2022 г. на Административен съд Габрово, влязло в сила на 07.07.2022 г.

Решение № 141/29.06.2020 г. на Административен съд гр. Велико Търново по адм. дело № 75/2020 г., влязло в сила на 27.07.2021 г. с Решение № 8878/27.07.2021 г. по адм. дело № 9308/2020 г. по описа на ВАС – второ отделение

Решение № 82/16.06.2021 г. по адм. дело № 65/2021 г. на Административен съд – Габрово, влязло в сила на 05.08.2021 г.

Решение № 125/17.07.2020 г. по адм. дело № 111/2020 г.на Административен съд Габрово, влязло в сила на 06.08.2020 г.

Решение № 56/04.05.2020 г. на Административен съд – Габрово, по адм. д. № 112/2020 г., влязло в сила 04.06.2020 г.

Решение № 101 от 23.07.2019 г. на Административен съд – Габрово

Решение № 147/09.11.2017 г. на ГАС по адм. д. № 233/2017 г. и Решение № 10923/12.07.2019 г. на ВАС по адм. д. № 14458/2017 г., влязло в сила на 12.07.2019 г.

Решение № 18/28.02.2019 г. на ГАС по адм. д. № 344/2018 г., влязло в сила на 27.03.2019 г.

Решение № 4/31.01.2019 г. на ГАС, по адм.д. № 329/2018 г. , влязло в сила на 15.03.2019 г.

Решение № 51/30.05.2017 г. на ГАС по адм.д. № 69/2017 г. и Решение № 1278/30.01.2019 г. на ВАС по адм.д. № 7825/2017 г., влязло в сила на 30.01.2019 г.

Решение № 100/27.06.2018 г. на Административен съд - Габрово, влязло в сила на 18.07.2018 г.

Решение № 63/14.06.2018 г. на Административен съд - Габрово, влязло в сила на 05.07.2018 г.

Решение № 37/ от 20.03.2018 г. на Административен съд - Габрово, влязло в сила на 06.04.2018 г.

Решение № 65/21.07.2016 г. на ГАС по адм. д.72/2016 г. и Решение № 1141/25.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 10449/2016 г., влязло в сила 25.01.2018 г.

Решение № 178/11.12.2017 г. на Административен съд – Габрово, влязло в сила на 03.01.2018 г.

Решение № 121/13.12.2016 г. на ГАС по адм. д. 175/2016 г. и Решение № 14262/23.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1514/2017 г., влязло в сила на 23.11.2017 г.

Решение № 82/28.07.2017 г. на Административен съд – Габрово, в сила от 22.08.2017 г./

Решение № 67/12.07.2017 г. на Административен съд - Габрово, в сила от 04.08.2017 г.

Решение № 44/25.05.2017 г. на ГАС по адм. д. № 76/2017 г. и Решение № 8579/26.06.2017 г. на ВАС, влязло в сила на 26.06.2018 г.

Решение № 61/23.06.2017 г. на Административен съд - Габрово, в сила от 18.07.2017 г.

Решение № 127/20.12.2016 г. на Административен съд - Габрово, в сила от 11.01.2017 г.

Решение № 90/19.10.2016 г. на Административен съд - Габрово/, в сила от 09.11.2016 г.

Решение № 74/21.07.2016 г. на Административен съд - Габрово, влязло в сила на 21.12.2017 г.

Решение № 14 от 29.03.2013 г. на Габровски административен съд