Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на лица от бюджета на Община Габрово

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово 2021-2026 г.

Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово

Правила за финансово подпомагане от бюджета на Община Габрово, на пациенти, ползващи услугите на „Регионален Хоспис” ЕООД

Статут за целите, принципите и критериите при обявяване официални отличия на Община Габрово