30 октомври 2020

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

30 октомври 2020

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

30 октомври 2020

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

30 октомври 2020

Отговор на питане на г-жа Ани Калицова

25 Септември 2020

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

25 Септември 2020

Отговор на питане на г-жа Диляна Стефанова

25 Септември 2020

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

25 Септември 2020

Отговор на питане на г-жа Величка Банкова

25 Септември 2020

Отговор на питане на г-жа Анелия Филиповска

25 Септември 2020

Отговор на питане на г-жа Елена Николова

25 Септември 2020

Отговор на питане на г-жа Румяна Христова

28 август 2020

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

28 август 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

28 август 2020

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

28 август 2020

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

28 август 2020

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

28 август 2020

Отговор на питане на г-н Цветомир Цанков

31 юли 2020

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

31 юли 2020

Отговор на питане на г-н Здравко Кънчев

26 юни 2020

Отговор на питане на г-н Тодор Тодоров