Снимка на новина 12493
14 февруари 2024, 16:14

Живот през палеолита

По данни от проучвания в пещерата Бачо Киро, общ. Дряново, Габровска област