В Габрово може би ще престанат да режат опашките на котките, за да се затваря по-бързо вратата след тях и да не изстива стаята. Доста по-човечен и ефективен метод е строителството на пасивни сгради или както ги нарича законодателството ни - сгради с близко до нулево енергийно потребление.

Според данни на сдружението с нестопанска цел „Информационна група пасивни сгради в България” в страната към този момент има поне десетина сгради, които напълно отговарят на международното определение за пасивни къщи. Всички те обаче са частни еднофамилни домове – във Варна, София, Благоевград, софийското село Лозен и Кладница, Пернишко. В международната седмица на пасивните сгради в Габрово бе представена първата такава у нас сграда с обществени функции – детска градина „Слънце”.

Изискванията

Европейската директива изисква всички новопроектирани обществени сгради след 2019 г. да са с близко до нулево енергийно потребление, а след 2021 г. – всички нови сгради. Само че на националните законодателства е оставено правото да изберат точните критерии, които могат да зависят от местните климатични особености. Засега у нас е прието, че най-важният критерий за такава сграда е да е изградена така, че нуждата от отопление и охлаждане да се покрива с не повече от 15 киловатчаса енергия на 1 квадратен метър годишно. В Европа вече не са малко градовете, които задължително използват пасивния стандарт за своите обществени сгради – Хановер, Франкфурт, Фрайбург, Хайделберг, Инсбрук, Антверпен и други. В Брюксел амбицията е още по-голяма – вече е приет закон, според който след 2015 г. всички нови сгради трябва да са построени по този стандарт.

Строителството на детска градина „Слънце” е започнало през март и вече е пред завършване. В момента се провеждат задължителните тестове за въздухонепроницаемост, които в голяма степен ще определят дали качеството на изпълнението отговаря на проектните характеристики. Ако резултатите са положителни, детската градина ще се окаже първата българска „пасивна” публична сграда, при това с официално международно признание и сертификат. Но най-важното е, че за децата ще бъде осигурен оптимален топлинен комфорт, а чрез вентилационната система и значително, в пъти по-добро, качество на въздуха. Контролираната вентилация ще осигури два до три пъти по-ниски нива на въглероден диоксид, отколкото при механичното проветряване с отварянето на прозорците. Практиката показва, че в такива сгради значително пада нивото на заболеваемостта. Затова в много градове в Европа този стандарт е вече задължителен за училища и детски градини.

Технически характеристики

Формата и ориентацията на двуетажното здание на детската градина и вътрешното разположение на помещенията в нея предполагат максимални топлинни печалби от греенето на слънцето и съответно минимални загуби на топлина. Във всички помещения има подово лъчисто отопление. Основният топлоизточник е термопомпен агрегат от типа „въздух-вода”. Като допълваща и резервна мощност в случай на много ниски зимни температури се включва абонатна станция на централното отопление. Поставен е и комбиниран бойлер за подгряване от слънчева инсталация със селективни колектори.

Всички външни и вътрешни стени са изградени от решетъчна тухла, която е дебела 25 см, а от външната страна е направена топлоизолация с графитни частици. Покривът е скатен, с бетонова конструкция и е топлоизолиран с 30 сантиметра стъклена вата. Подът се топлоизолира, а на всички врати и прозорци е поставена ПВЦ дограма с троен стъклопакет, с високи топлоизолационни параметри, отговарящи на критериите на стандарта „пасивна къща”.

Енергийни обновявания „стъпка по стъпка”

Макар и впечатляващ сам по себе си, проектът няма да остане единствен в Габрово. В начален стадий на подготовка са проекти за сградите на основните училища „Св. Св. Кирил и Методий” и „Цанко Дюстабанов”, за които се предвиждат мерки за постигане на пасивен стандарт при енергийното обновяване. Те са включени като пилотни в проекта на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”. „Този способ предвижда обновяване на всяка от сградите с оптимални мерки за енергийна ефективност без компромиси в качеството. Мерките ще се изпълняват поетапно, на стъпки, като спестяванията от всяка от тях ще финансират следващата”, обясниха експерти. Обектите вече са включени в европейски проект.

Община Габрово е една от водещите в България по отношение на прилагане на политика за енергийна ефективност. За последните пет години само в образователната инфраструктура са въведени енергийно ефективни мерки в седем училища, десет детски градини и една детска ясла. Габрово вече е един от близо петте хиляди европейски града, които се присъединиха към Споразумението на кметовете за по-ниско потребление на енергия – 20% по-малко въглеродни емисии и 20% повече енергия от възобновяеми източници.

Според експерти и съществуващи сгради могат да бъдат така реновирани, че да отговарят на критериите за пасивни сгради. Много специалисти твърдят, че е напълно постижимо харчовете на енергия дори в панелни блокове да се сведат до 5 евро на квадратен метър годишно, което представлява двойно намаление в сравнение със сегашния разход.

Източник:  Женина Денчева, вестник „Труд”, 13.11.2013 г.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност В Габрово се провежда годишна конференция на „ЕкоЕнергия“ /програма/