Габрово е домакин на годишната среща на общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“. Форумът ще се проведе днес и утре в Художествена галерия „Христо Цокев”.

Основни акценти са панелната дискусия на тема „Могат ли общините и държавата да осъществят поврат в обновяването на жилищните сгради?” и регионалният строителен форум, посветен на въвеждането на почти нулеви и пасивни сгради в България. Ще бъдат разгледани и текущите дейности в областта на стратегическото енергийно планиране и възможностите за оптимално оползотворяване на ресурса за енергийни спестявания.

В рамките на събитието ще се състои информационен семинар за очакваните възможности за изпълнение на проекти по оперативните програми в новата многогодишна финансова рамка. Семинарът ще бъде допълнен с представяне и обсъждане на предложенията за участие на общините – членове на мрежата, в проекти по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия.

В края на форума, въз основа на проведените разговори, ще бъде представено и обсъдено предварително разпространеното предложение на Управителния съвет и Секретариата на „ЕкоЕнергия“ за нова платформа и визия на Сдружението. Този подход ще даде възможност за изразяване на позициите и мненията на всички членове на мрежата и на всеки, който има отношение към енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие на местно равнище.

Конференцията е отворена за представители на всички общини – кметове, заместник-кметове, главни архитекти, енергийни мениджъри, експерти по европейска интеграция и други специалисти. За участие са поканени представители на сдружения на общини, национални институции и фирми, които работят в сферите на енергийната ефективност, енергетиката, опазването на околната среда и сградите.

Сред делегатите са кметовете на Добрич, Ямбол, Белене, Кула, Павликени, Самоков, заместник-кметове и експерти от над 30 общини, директори на общински и национални институции. Събитието се подкрепя от „Баумит България“ ЕООД.

„ЕкоЕнергия“ е сдружение с нестопанска цел на български общини за взаимна помощ и съвместни действия при формирането на местните политики за използване на традиционни и алтернативни енергийни ресурси, участие в различни проекти. То е основано по инициатива на кметовете на 23 общини през 1997 г., сред които и Габрово. Община Габрово е в сдружението от регистрирането му през 2003 г. и активно участва във формирането и провеждането на политики. От 2013 г. Управителният съвет на мрежата е в състав Община Ямбол – председател, Община Габрово – зам.-председател и членове Общините Добрич, Лом и Самоков.

Програма на конференцията

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Реалните действия за енергийна ефективност се случват в общините