Кметът на община Габрово Таня Христова участва в третото издание на най-авторитетното събитие в областта на устойчивото градско развитие „Форум ГРАДЪТ” 2013. Акцент в дискусиите на провелия се през миналата седмица в „София ивент център” форум бяха проектите и идеите, които променят българските градове.

В панела, посветен на добри практики за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в обществени сгради, габровският кмет представи изграждащата се в момента нискоенергийна сграда за детска градина „Слънце”. Специализираното заведение е първата публична сграда в България, проектирана в съответствие с международния стандарт „пасивна къща”.

Използвайки максимално слънчевите топлопритоци, потреблението на енергия от конвенциални източници ще бъде намалено многократно, като в същото време за децата ще бъде осигурен максимален топлинен комфорт, а чрез вентилационната система – и значително по-добро качество на въздуха в сградата.

Реализацията на амбициозния проект в Габрово се осъществява със съдействието на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”. В процес на подготовка е енергийното обследване на сградите на основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, за които се предвиждат мерки за постигане на пасивни показатели. Образователните институции са включени като пилотни в проекта на центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект” – „Енергийни обновявания – стъпка по стъпка” – EuroFHit, по който работата стартира наскоро. Центърът ще консултира Община Габрово и ще подготви инвестиционни проекти, с които Общината ще кандидатства за финансиране по програми през следващия програмен период.

Участието на Таня Христова във „Форум ГРАДЪТ” е и в изпълнение на ангажиментите по присъединяване към Споразумението на европейските кметове за местна устойчива енергия. Подписалите Споразумението целят да постигнат, и дори да надминат, целите на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии на въглероден двуокис с поне 20% до 2020 г.

В рамките на събитието, организирано от „ГРАДЪТ Медиа Груп” с партньори Национално сдружение на общините и Столична община, водещи български архитекти разговаряха за законодателството, пазара, инвестиционната активност, както и за предизвикателствата пред създаването на знакови сгради по време на криза.

Сред участниците в дискусиите бяха министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов, заместник-председателят на Комисията по инвестиционно проектиране Ахмед Башев, управителите на „Есри България” и на „Станилов”, главният архитект на София Петър Диков, експерти от управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и други.

Презентация на Община Габрово

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Супер сграда за детска градина: „Слънце” огря децата в Габрово