Соларна инсталация за битова гореща вода получи безвъзмездно детска ясла „Зора”. Дарението, на стойност около 10 хиляди лева, е направено от „ВИЗО-Енергиеанлаген БГ” ЕООД - Габрово с управител г-н Вилхелм Койтман. В края на пролетта фирмата представи предложение за дарение и заяви желание да подпомогне Община Габрово в усилията й за създаване на по-добри условия за децата на града. След проведени разговори със зам.-кмета инж. Добрин Савчев и инж. Веселина Султанова от отдел „Строителство и инвестиции” е подписан договор за дарение. На детско заведение в Габрово за първи път се прилагат възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/.

Инсталацията обхваща 3 вакуумно-тръбни слънчеви колектора, помпена група, автоматика и тръбни връзки. Община Габрово финансира доставката и монтажа на 2 комбинирани бойлера, в които ще става загряването на водата за нуждите на млечната кухня с помощта на „безплатната” слънчева енергия. По този начин ще се създаде възможност за реализиране на икономии на енергия при работата на кухнята.

Ремонтните дейности на детска ясла „Зора” са изпълнени в съответствие с последователната политика на Община Габрово в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. На сградата е положена фасадна топлоизолация по всички стени, покривна топлоизолация и е подменена дограмата.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Разделно събиране на електронно и електрическо оборудване