„Промени себе си, спаси природата!”

Организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване „Елтехресурс” съвместно с Община Габрово, стартираха нова система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, генерирано от населението на територията на общината.

Услугата по разделно събиране на това оборудване ще бъде предоставяна безплатно за населението, на база постъпили заявки от домакинствата на територията на гр. Габрово и габровските села на телефон 0885770041 или на електронен адрес order@makmetal.eu (всеки работен ден от 9 до 17 часа и в събота от 9 до 16.30 часа). Събирането и транспортирането на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване ще се извършва на 20-то число на месеца, от „Елтехресурс” АД, посредством мобилни екипи на фирма-подизпълнител - „Макметал Холдинг” АД - София, които ще обикалят домове и офиси по заявки, спестявайки време и средства на собствениците.

Дружеството, както и фирмата-подизпълнител, притежават всички необходими документи и разрешителни за изпълнението на този вид дейност, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Община Габрово е една от първите, която вече намери решение на проблема с излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и същевременно отговори на новите изисквания, регламентирани в екологичната нормативната уредба.

Знаете ли, че в различните електроуреди като например мобилни телефони, компютри, лампи и други се намират вредни елементи като арсен, олово, никел, живак!? Когато ги изхвърляме с общия отпадък те попадат в околната среда и предизвикват замърсяване на почвата, водата, въздуха, а от там по хранителната верига достигат и до човешкото тяло, застрашавайки здравето на хората.

Като прагматични и прозорливи габровци, нека не позволяваме повече това да се случва...!

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Управление на риска при проекти за енергийна ефективност