Семинар-обучение по Международен протокол за измерване и удостоверяване на резултати се проведе на 4 и 5 юли 2011 г. в Ритуална зала в Габрово. Форумът е по проект „Обучение по управление на риска при изпълнение на проекти за енергийна ефективност ПЕРМАНЕНТ”, финансиран чрез програмата на Европейската комисия „Интелигентна енергия за Европа”. Организатор на семинара е „ЕнЕфект консулт” със съдействието на Община Габрово”.

Основната цел на проекта е, чрез управление на риска при изпълнението на проекти за енергийна ефективност и чрез обучението на ключови участници в този процес, да се повиши доверието в сектора на енергийните услуги в Европа. Обучението е насочено към крайните потребители на енергия, както и към експертите по енергийна ефективност.

Според инж. Христо Енчев от Фонд за енергийна ефективност, най-важното при енергийните проекти е да има точна и ясна представа какво да се прави. Необходим е формулиран план с всички действия, подходи и информация. „Трябва да имаме точна информация за изходното състояние за базовия период, след това е важно да имаме контрол на изпълнението, както и на уредите, които ще се използват за измерване и отчитане на енергия. Необходимо е също да има контрол върху условията за нормализиране, които са разписани в договора. И накрая трябва да се направят правилни изчисления на икономията”, коментира Енчев.

Семинарът в Габрово е третият, заключителен етап, след проведените в София и Бургас.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Активно участие на Габрово в Брюксел като енергиен град