На 8 октомври 2013 г. в Брюксел кметът на Община Габрово Таня Христова ще вземе активно участие в организираната от NET-COM дискусия на тема „Нова стъпка към Споразумението на кметовете за местна устойчива енергия: многостепенен диалог и иновативно управление“.

По време на дискусията г-жа Христова като представител на нашия град, присъединен към Споразумението на кметовете, ще се включи с отговори на въпроси като, свързани с това каква е стратегията на българските градове в клуба на Споразумението и защо в национален контекст Споразумението е важно за нас?“.

Събитието като цяло ще даде представа за важността и полезността на националните клубове, свързани със Споразумението на кметовете, техните основни възможности и постижения. Ще се получи обратна връзка за развитието и важността на Споразумението на национално ниво като то ще бъде представено и дискутирано чрез отворен диалог от местни власти, различни представители на институции, подкрепящи Споразуменито на кметовете, както и представители на Европейската комисия. Лектори и участници ще имат възможността да дебатират и върху бъдещите стъпки в развитието на Конвента на кметовете на европейско, национално и местно ниво.

Споразумението на кметовете е основното европейско движение с участието на местните и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Поемайки тази отговорност, подписалите Споразумението целят да постигнат и надминат целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 с поне 20% до 2020 г. Габрово е част от това движение от средата на тази година.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Таня Христова представи модели за енергийна ефективност във „Форум ГРАДЪТ”