„Енергийната ефективност е без алтернатива и ние сме го показали с много инициативи и реализирани проекти“, каза кметът Таня Христова по повод изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища в града.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и кметът на Габрово провериха хода на ремонтите дейности по жилищната сграда на ул. „Йосиф Соколски“ № 37.

„Въвеждането на енергиен клас С, който ще бъде постигнат след изпълнение на мерките по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по каквито вече се работи в Габрово, ще осигури намаление на разходите за отопление с 50%. Тук то е по индивидуален способ за всяко жилище, който не е най-ефективният, и ако собствениците вземат решение сградата да се газифицира, заради наличието на газопровод в близост до нея, енергийната ефективност и икономията на средства може да достигне до 70%“. Това коментира министър Лиляна Павлова по време на посещението. Тя обясни, че за да може да се отчете ефектът от програмата, трябва да мине един отоплителен сезон, през който стават ясни намаленията като цена на потребление и стойност на заплатени услуги, както и намалените количества въглеродни емисии.

Лиляна Павлова информира, че през този строителен сезон ще се работи по 750 сгради, като най-висока е активността в Бургас, където в програмата участват над 200 сгради, а 80-90% от одобрените жилищни сгради в Благоевград са в различен етап от процедурите.

„Очаквам след завършване на първите сгради в града интересът към програмата да се увеличи така, както това вече се случи в други градове“, коментира Павлова и обясни, че след като се видят завършените мерки, броят на желаещите да се включат нараства лавинообразно.

Кметът на Габрово потвърди думите на министъра, като съобщи, че след облекчаване на критериите по програмата и допускането на участие на сгради с под 36 самостоятелни обекта в тях интересът към програмата в града е значително повишен.  Според нея, с изпълнението на тези първи блокове, които до началото на есента ще бъдат санирани, хората ще променят гледната си точка и ще бъдат още по-активни.

„Заради огромния интерес и заявеното желание за участие в програмата от над 3000 сдружения на собственици, въведохме строга приоритизация", обясни още Павлова и допълни, че първо ще се работи по големите, високи сгради, по такива с конструктивни проблеми и след това по останалите. „Затова дадохме възможност на общините да ги приоритизират напред в следващите години, за да можем да сме ефективни в максимална степен“, допълни тя.

Жилищна сграда - ул. Йосиф Соколски" № 37

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Община Габрово домакин на българо-австрийска експертна среща по енергийно планиране