Новини

ОТЧИТАНЕ НАПРЕДЪКА ПО МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГАБРОВО