1 705 670 kWh/ година спестена енергия

 

 

 

ФИНАНСОВА ИКОНОМИЯ, РАВНЯВАЩА СЕ НА СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ по цената на енергията към съответния момент

ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНАТА НА ЕНЕРГИЯТА ПРАВИ ИНВЕСТИЦИЯТА ОЩЕ ПО-ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА И ЕФЕКТИВНА В БЪДЕЩЕ

ПРОЕКТЪТ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ И ЗА СПРАВЯНЕ С ГЛОБАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ НИСКОВЪГЛЕДОРНА ИКОНОМИКА И ОПАЗВАНЕ НА ВЪЗДУХА, В РЕЗУЛТАТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЩЕ СЕ СПЕСТЯТ НАД 70 % ОТ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ГЕНЕРИРАНИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИ НА ГРАД ГАБРОВО