ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Напредък по проекта към месец февруари 2022 г.

Резултати от проекта

„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово"
Мониторингов доклад на проекта - Презентация

Мониторингов доклад 2024г.