Габрово бе домакин на конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ с фокус върху развитието на интелигентни градове и общности на тема „Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини“.

Събитието се проведе в зала „Възраждане“ на 26 и 27 април 2018 г. като част от официалния календар на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Сред основните акценти бе представянето на връзките между различните равнища на управление за обновяване на публичния сграден фонд, общинското енергийно планиране и технологичните иновации в области като сградната автоматизация и системите за улично осветление. В рамките на форума бяха разгледани възможностите и очакванията на местното самоуправление в изпълнението на националните политики, както и насърчителните мерки за интегрирано градско развитие, основано на ресурсната ефективност.

Конференцията събра представители на централните и местните власти, фирми, асоциации, неправителствени организации и енергийни агенции, работещи в сферите на енергийната ефективност, енергетиката, опазването на околната среда и сградния фонд. Сред участниците бяха експерти от Австрийската енергийна агенция, Министерството на енергетиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Европейската банка за възстановяване и развитие, Френския институт в България и други.  

Програмата и повече подробности за конференцията са публикувани на https://www.20th-ecoenergy-conference.info/, както и на www.facebook.com/ecoenergybulgaria.

Презентации на участниците във форума

Публикации

Европейски политики за климат и енергетика и нови възможности за финансиране на проекти от Финансовия механизъм на ЕИП

Санирането на жилищните сгради ще продължи, категорична е зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова

Европейската енергийна награда и въвеждането на енергийни директиви в българските общини

Започна конференцията „Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини“

Зам.-министър Атанаска Николова ще участва в конференцията на „ЕкоЕнергия“

Габрово може да стане пилотна община по австрийска програма за енергийно планиране

Зам.-министър Крумова открива конференцията на „ЕкоЕнергия“ в Габрово

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Изпълнение на задължения по Закона за енергийната ефективност - отчет за 2018 г.