Габриеле Брандл, представител на Австрийската енергийна агенция, участник в Енергийната конференция. 

Габрово е много активна и мотивирана община, която всъщност е мястото, където е създадена Общинската мрежа за енергийна ефективност Еко Енергия. Австрийската енергийна агенция работи в тясно сътрудничество с България, с Агенцията за устойчиво развитие на енергията SEDA, фокусирайки се върху въвеждането на някои енергийни директиви.

Това, което правим в момента, е едно задълбочено изследване, което на първо място ясно дефинира ролята на общините, как се разпределят задълженията на национално ниво, дискутираме съществуващите връзки между The Covenant of Mayors /Споразумението на кметовете за климата и енергията/ и Европейската енергийна програма, защото Габрово, като част от Covenant of Mayors, има голям опит. В анализа включихме и препоръките от Лил, засягащи законите за енергийна ефективност в България. След като направим обзор и разгледаме всички връзки, ще излезем с кратък доклад, който ще бъде разпратен до всички заинтересовани институции в България. Крайният срок за това е късната есен.

Какво представлява Европейската енергийна програма – това е система за управление, чийто основен фокус е да въведе определени стандарти и мерки. За да изпълним това, трябва да преминем през няколко етапа, първият от които е точно този кратък доклад-анализ. Пилотната фаза на програмата представлява работа с Габрово и може би с още две български общини, които ще бъдат включени в своеобразен каталог с мерки и препоръки, които ще засягат определена тема. След приключването на пилотната фаза и ако общините са съгласни с предложените мерки, се пристъпва към въвеждащия етап, който отнема повече време.

Международен карвинг фестивал на смеха ще се проведе на 19 и 20 май в Габрово
26 април 2018
Санирането на жилищните сгради ще продължи, категорична е зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова
26 април 2018