„Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини“ е темата на двудневната конференция, която се провежда днес и утре в Габрово. Тя е част от официалната програма на българското председателство на ЕС. 

Конференцията беше открита от арх. Николай Меразчиев -  заместник-кмет „Устройство на територията, инфраструктура и екология“ в Община Габрово, който поздрави гостите и говори за целите и акцентите на събитието.

Сред презентаторите и официални гости днес са заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, която ще говори за подкрепата за местните власти в прилагането на политики за устойчиво управление на ресурсите и опазване на околната среда и Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, чиято тема е бъдещето на националната програма за енергийна ефективност и националната жилищна стратегия. Ще бъдат обсъдени също добри практики и тенденции.

Повече информация за програмата можете да намерите в линка https://www.20th-ecoenergy-conference.info/

Конференцията на ЕкоЕнергия в Габрово акцентира върху връзките между различните равнища на управление в посока на обновяването на публичния сграден фонд, инструментите за интегрирано градско развитие, общинското енергийно планиране и технологичните иновации в различни области като сградната автоматизация и системите за улично осветление, които са в прякото поле на действие на Приоритет „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).

 

Да превърнем сивото в зелено
26 април 2018
Международен карвинг фестивал на смеха ще се проведе на 19 и 20 май в Габрово
26 април 2018