Съгласно чл.12,ал.9 от ЗЕЕ отчетите за изпълнение на програмите за енергийна ефективност следва да се публикуват на сайта на общинска администрация 

Изпълнение на задължения по Закона за енергийната ефективност - отчет за 2018 г. 93 KB