Съгласно чл.12,ал.9 от ЗЕЕ отчетите за изпълнение на програмите за енергийна ефективност следва да се публикуват на сайта на общинска администрация 

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Годишна конференция на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ – 23 и 24 април 2019 г., Габрово