На 23 и 24 април 2019 г. Габрово домакинства XXI ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“. Събитието се провежда в библиотеката на Технически университет - Габрово. Фокусът е върху темите за управлението на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници в новите условия на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ в дългосрочен план до 2030 г.

В първия ден от конференцията бяха представени политиките и финансовите механизми в подкрепа на местните власти по отношение на климат и енергия. С основните презентации на участниците можете да се запознаете по-долу.

Схемата за задължения за енергийна ефективност в новия период за планиране до 2030 г. - Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

Възможности за финансиране на проекти чрез Фонд Градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 - Мартин Заимов, изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие“ АД

Вторият ден от събитието е посветен на проекта „Науката среща регионите“. През настоящата година Община Габрово е една от двете български организации сред само 26 одобрени кандидати в ЕС, защитили събития пред Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. В партньорство с правителството на област Навара, Испания конференцията ще дискутира устойчивите политики за енергийна ефективност и адаптация на климата, както и ползите от общинския енергиен мениджмънт. 

В духа на дискусиите за потребление на стоки и услуги с нулев отпадък кафе паузите в двата дни на конференцията са от 100% ядливи съставки - хрупкава алтернатива на традиционните пластмасови и порцеланови чаши.

Събитието се организира с подкрепата на: Областен информационен център – ГабровоСпоразумението на кметовете за климата и енергиятаЕвропейски фонд за регионално развитиеСъвместен изследователски център (JRC) на ЕКЦентър за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Енергийната ефективност и управлението на отпадъците са инвестиция в самите нас